Vi snakker om en omstilling og effektivisering i bruk av ressurser - både personell og penger. Eldrebølgen er her. Som deg og meg, merker kommunen høyere strømutgifter og høyere renter. Overskridelser i helse og omsorg er en gjenganger. Økonomien er stram. MDG mener årets budsjett handler om å ta grep som gir oss handlingsrom og trygghet de kommende åra.

Det blir færre barn og flere eldre. Vi ser en dreining der penger flyttes fra oppvekst til helse og omsorg. Dersom konsekvensene av denne dreiningen ikke skal bli større neste år, må helse- og omsorg effektivisere.

Da kommer diskusjonen om Solstad.

Kongsberg har et stort behov for barneboliger og omsorgsboliger for unge de kommende åra. Dette er boliger for barn og unge med store pleiebehov. En samlokalisering av denne gruppa vil ha store fordeler, både for brukerne og for de ansatte. Kommunedirektørens budsjett foreslår at Solstad bygges om til barneboliger og omsorgsboliger for unge i 2023. Sykehjemsplassene på Solstad flyttes til Skavanger sykehjem; ansatte og brukere flytter sammen inn i en ledig avdeling.

Vi har sykepleiermangel, vi har rekrutteringsutfordringer, vi jobber med sykefraværet. Større fagmiljøer med mer støtte og fleksibilitet vil være et gode for de ansatte og for tjenestene. Kommunedirektørens forslag til budsjett støttes av sykepleierforbundet og fagforbundet.

MDG jobber for å få et budsjettvedtak som sier hvor og hvordan omsorgsboliger for barn og unge skal løses i 2023. Uten en slik avklaring vil vi ikke ha nok boliger til denne gruppa i 2024 og 2025; noe som er både dyrt og uheldig, og som vil gjøre fremtidige budsjettprosesser enda mer krevende. Mer-kost i helse og omsorg vil gå ut over tjenester innenfor oppvekst, kultur og tekniske tjenester i tillegg til helse og omsorg.

Flertallskoalisjonen er fremdeles i forhandlinger om budsjettet. MDG stiller krav til at endring og omstilling i helse og omsorg må skje. Og husk, endring er en mulighet til å gjøre noe på en bedre måte.