Her kommer valgkampens siste leserinnlegg fra meg. Først må jeg bare si tusen takk for alle tilbakemeldingene jeg fikk etter mine tidligere innlegg i Laagendalsposten. Mange har kommet bort til meg og sagt at det var modig gjort å være så ærlig og åpen. Mange kjenner seg igjen, og har sagt at det har gjort godt å se at noen tør å stå frem, både når det gjelder egen helse, oppvekst og økonomi.

Det kan være fort gjort å tenke at politikere er noen «andre», noen som sitter langt unna og høyt oppe og ikke har bakkekontakt. Det fine med lokaldemokratiet i Norge er at vi politikere, vi er folk som alle andre, på godt og vondt. Noen av oss vet hvor skoen trykker, noen er villige til å lytte til de som vet, og noen stikker hodet i sanda.

Min bakgrunn har nok herdet meg en del, og som politiker i Miljøpartiet De Grønne er jeg vant til å stå i stormen og vant til sterk politisk motstand. Som for eksempel når en hel generasjon med klimaengasjert ungdom blir erklært døde, eller når politiske partier fra sentralt hold prøver å binde lokalpartier til å ikke inngå samarbeid med oss. Min motivasjon til å kjøre hardt og stille krav på vegne av naturen, på vegne av folket og på vegne av kommunen, er viten om at jeg har velgerne i ryggen.

De som stemmer MDG gjør det nettopp fordi de er lei prat og vil ha handling. MDG har aldri prøvd å være populære. Vi forholder oss til fakta, vi forholder oss til forskning, vi forholder oss til alle de som forteller oss hvor skoen trykker, og lytter til disse. Det gjør at vi ikke er så sexy, men desto mer rakrygget står jeg, fordi jeg vet at de som stemmer på oss, og de som stemmer på meg, ikke gjør det fordi jeg har lovet sølv og grønne gruveskoger. De har stemt på meg fordi jeg er villig til å kjempe for de som ikke har en egen stemme, de som ikke klarer å rope høyt og de som ikke har sterke ressurser i bakhånd.

De som stemmer på MDG vet at vi ikke skifter retning etter hvor vinden blåser, og akkurat det gjør at jeg står så stødig og trygt, uansett om det er storm i vannglass eller et ekstremvær som skyller inn over oss. I de kommunene hvor MDG styrer, har det beviselig blitt lavere utslipp. Vi gjør en forskjell!

En stemme til Miljøpartiet De Grønne er en stemme som teller!

PS. Om du vil ha byvekstavtale (som betyr at kommunen får masse penger fra staten) uten bompenger, da må du stemme MDG. Vi er det eneste partiet som setter klima og miljø høyt nok med kraftige nok virkemidler til å kunne forhandle frem en avtale uten bompenger.