Det er nå klinkende klart for svært mange at vi trenger en kritisk gjennomgang av vår systemtenkning. Enhver som mener å være ansvarlig og realistisk forstå at når vi står på kanten av stupet er ikke fremskritt det beste å gjøre.

Vi fikk for noen dager siden FNs klimarapport som sier klart og tydelig at det er en «wake up call» for menneskeheten. Klimaendringene går raskere, blir mer intense og det er flere tegn på at endringene er irreversible og vil påvirke oss i flere hundre år.

MDG mener at det er rett og slett uansvarlig og irrasjonelt å fortsette som før og dermed øke klima- og naturkrisen.

En ting MDG også sier klart ifra om er at selve klima- og naturkrisen er symptomene på en katastrofal manglende forståelse av sammenhengen mellom økologi og økonomi. MDG setter økosystemet som en forutsetning for all økonomisk virksomhet og denne koblingen har vært fraværende i dagens økonomiske tenkning. Forvaltningen av naturens ressurser har og foregår uten å ta nok hensyn til naturens restituerings evne.

Det er en hovedgrunn til dagens klima- og naturkrise.

Ved å tenke mer organisk vil MDG etablere kobling mellom økosystemet og økonomien. Vi kan ikke redusere naturverdier og for den saks skyld kultur, til endimensjonale markedspriser i fremtiden. MDG vil heller trekke inn et mangfold av verdier for at økonomiske beslutninger skal kunne fange opp den komplekse virkeligheten vi lever i.

MDG bryter med mekanistisk tenkning, ved ikke kun fokusere på hva som er lønnsomt eller nyttig, men heller betrakte forvaltningen av ressurser ut fra en organisk forståelse av virkeligheten. Da vil vi kunne få frem at markedet bør bestå av et nettverk av aktører som er gjensidig avhengige av hverandre på en planet som har begrensede ressurser. MDG vil at markedsaktørene skal bli medansvarlige deltakere i samfunnsutviklingen.

Takk til småbruker Ingar Håkonsen som tok seg tid til å lese og kommentere mitt innlegg i Lp om forskjellige virkelighetsforståelser.

Han og andre som lurer på hva MDG vil gjøre på Stortinget i neste og kommende perioder, for å fremme en organisk virkelighetsforståelse kan lese vårt partiprogram og våre alternative statsbudsjetter.

Godt valg!