Tradisjoner er som bånd som binder oss til fortiden, de minner oss om hvor vi kommer fra og hvem vi er. Men hva skjer når tradisjoner begynner å stå i veien for progresjon? Er det mulig å tilpasse seg for å være tidsriktig uten å miste verdiene som ligger i tradisjonene? Dette er spørsmål som jeg mener er stadig viktigere å ta stilling til. For at vårt lokalsamfunn skal holde tritt med omverdenen som endrer seg i et rasende tempo. Nå går det mot kommunevalg og Høyre ønsker å sette en ny retning for Kongsberg. Hvordan kan Kongsberg bli en enda bedre kommune å bo i, samtidig som vi skal respektere fortiden og legge til rette for nye ideer og verdiskapning? Forandring fryder sies det, men av og til har jeg inntrykk av på generelt grunnlag at forandring fryder ingen?

Kongsberg Høyre har store ambisjoner for kommunen vår de kommende årene. Vi vil ta kommunen til nye høyder, samtidig som vi bevarer kommunens identitet. Faktum er at Kongsberg må vokse for at vi skal legge til rette for verdiskapning og i forlengelsen av det opprettholde gode skoler og trygge kommunale tjenester. Derfor er noen endringer og tilpasninger nødvendige for å øke Kongsbergs attraktivitet. Nettopp derfor har vår Ordførerkandidat, Line Spiten, brukt mye tid på å lytte til alle stemmene i kommunen, for å inkludere alle i utviklingen av Kongsberg. Sammen skal vi finne den mest ideelle balansen mellom å bevare det som fungerer, og åpne opp for nye og spennende ideer. Dette vil gjøre Kongsberg til en enda bedre kommune å bo i, en det betyr ikke at vi skal miste våre tradisjoner og verdier på veien.

Kongsberg har alt som skal til for å være en ledende kommune i landet. Med fokus på innovasjon, grønn teknologi og næringslivsutvikling, har vi potensialet til å skape flere arbeidsplasser og en bærekraftig fremtid. Kongsberg Høyre lytter til Kongsbergenserne for å skape vekst samtidig som våre grunnleggende verdier ivaretas.

Med Høyre ved roret vil Kongsberg være en sterk stemme i regionen og nasjonalt. Vi er klare for å takle utfordringene som ligger foran oss, og vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at Kongsberg fortsetter å være et vakkert sted å bo, leve og jobbe. Stem Høyre ved kommunevalget og la oss sammen skape en lysende fremtid og en ny retning for Kongsberg. Fordi forandring skal fryde!