Forsøpling i turidyllen

Apparatet er å finne ved Øksne på Meheia.