– Vi er klare dersom det blir streik, men slike forhandlinger pleier å drøye, sa Erik Torød, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet på Kongsberg til Lp mandag kveld.

58 personer i Kongsberg kommune er tatt ut i første omgang, dersom det blir streik fra tirsdag.

Overtid

Det mekles nå over fem timer på overtid i tre forskjellige lønnsoppgjør etter at fristen utløp ved midnatt. Tusenvis kan bli tatt ut i streik ved brudd.

Ved 5-tiden tirsdag morgen pågikk forhandlingene fremdeles i alle de tre meklingene.

Rundt en time før fristen gikk ut ved midnatt sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland at han ikke regnet med at partene ville bli enige før fristen og at meklingen ville fortsette utover natten.

Jobber målrettet

– Jeg håper vi skal klare å komme i mål. Per nå har vi ikke noe brudd, så jeg er optimistisk. Vi vil jobbe målrettet fremover nå, sier Ruland.

– Vi holder på til vi er ferdige, om det er 2 i natt eller 14 i morgen, sier Ruland til FriFagbevegelse.

Ruland sier at det har blitt jobbet godt og konstruktivt i alle de tre meklingene.

– Det har vært god bevegelse i meklingene gjennom dagen i dag, og gjennom helgen også, sier han.

Meklingene omhandler lønnen og arbeidsvilkårene til flere hundre tusen ansatte sentralt i stat og kommune samt en egen mekling kun for Oslo kommune, som er et eget tariffområde:

  • Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.
  • Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kan ramme barnehager, skoler og tjenester over hele landet. Det forhandles om tariffavtalene til rundt 356.000 kommuneansatte.
  • Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

Mange i hele landet

Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret. Det er et beskjedent antall, sett opp mot det samlede streikepotensialet. Rundt 356.000 medlemmer i LO, Unio, Akademikerne og YS er omfattet av avtalene det forhandles om.

LO kommune er desidert størst i Kommune-Norge med sine nesten 200.000 medlemmer. Fagforbundet alene varsler i første runde streik i rundt 150 kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter – fordelt over hele landet, ifølge en oversikt i FriFagbevegelse. LO tar i første omgang ut til sammen nesten 9.000 medlemmer i streik, hvis arbeidsgiverne ikke imøtekommer kravene.

Kraftig opptrapping

Allerede mandag varsler LO Kommune at det kan komme en kraftig opptrapping. Ytterligere 18.807 ansatte i 143 kommuner tas ut i streik fra 31. mai dersom partene fortsatt ikke er kommet til enighet. I så fall vil totalt 27.780 LO-medlemmer være i streik.

Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

Det vil imidlertid neppe skje at samtlige arbeidstakerorganisasjoner avviser tilbudet fra arbeidsgiverne og sende sine medlemmer ut i streik. Tidligere har imidlertid eksempelvis Unio har avvist tilbud som LO-forbund har akseptert.

LES OGSÅ: Løsning i elektrikeroppgjøret - streik avverget

Fagforbundet: Alle skal opp

– For oss i Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lave lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Fagforbundets uttak rammer i hovedsakelig administrasjon, tekniske tjenester og renhold i kommunene.

I tillegg til Fagforbundet vil FO, Skolenes landsforbund, Creo, El og IT-forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund ta ut medlemmer i en konflikt.

YS tar ut 430 medlemmer i første omgang ved en eventuell kommunestreik, mens Akademikerne opplyser til NTB at organisasjonen vil avvente utviklingen i kommunemeklingen før den går ut med første streikevarsel.

Vil hente inn etterslep

Unio, med sine nesten 140.000 medlemmer i kommunene, står beinhardt på kravet om at lavtlønte medlemmer skal løftes. I tillegg krever Unio at etterslepet fra i fjor – da det viste seg at lønnsveksten i privat sektor ble større enn anslått – blir dekket inn. Det kan dermed tilsi at rammene lagt av frontfaget – hovedoppgjøret i industri og konkurranseutsatte næringer – må sprenges for at Unio-medlemmene ikke skal velge konflikt.

Fellesforbundet og Parat oppnådde i år en anslått årslønnsvekst på 3,7 prosent i frontfagsforhandlingene med Norsk Industri. Satt opp mot en ventet prisvekst på rundt 3,3 prosent, skulle det tilsi en liten kjøpekraftsøkning i år. Spørsmålet er om det er nok for store Unio-grupper som mener de over flere år er blitt hengende lengre og lengre etter i lønnsutviklingen.

– Vi håper selvsagt å bli enige i meklingen. Det er alltid vårt mål når vi går inn i en slik prosess, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Handal tror meklingsinnspurten blir krevende.

– Vi må få innfridd våre krav om reallønnsvekst for de høyt utdannende i offentlig sektor og et skoletillegg. Spesielt lærerne har hatt en altfor dårlig lønnsutvikling over lang tid, sier han.

Også Fagforbundet krever at lønnsetterslepet i offentlig sektor skal kompenseres i årets oppgjør:

– Vi legger til grunn for vårt krav at man følger den økonomiske rammen fra frontfaget og også tar hensyn til etterslepet, sier Mette Nord.

(©NTB)