Mener å ha god nok greie på biomangfold

Kongsberg kommune har utredet hvorvidt staben på plan, bygg og landbruk har god nok kompetanse i spørsmål om biologisk mangfold.