Meningen med Livet

Av
DEL

Meninger En hilsen til Thomas Malme

Det biologiske mennesket har jo gått gjennom en evolusjonsprosess, som alle andre biologiske skapninger. Naturlovene er brutale. Vi har måttet tilpasse oss, – og har fulgt våre instinkter for å overleve. Vi som flokkskapninger styres av søken etter trygghet, mat og beskyttelse av avkom, – og oss selv. I flokken er det hierarki. Mennesket utvikler seg over tid; – fysisk, men også på det indre plan. Etter hvert skapes noe vi kaller sjel og ånd. Sjel er en følsomhet i oss som gir evnen til empati. Ånden er en økende bevissthet om oss selv, med søken etter en sannhet; – en forståelse og mening med livet. Dum egoisme/selvopptatthet og grådighet styres av våre biologiske gener. Men mennesket begynner å våkne til en selverkjennelse om hvordan de primitive, iboende instinktene besetter oss til å ødelegge både naturen og hverandre. Konsekvens-tankene våkner. Det er så mye menneskene ser nødvendigheten av å verne om; – i seg selv og sitt livsmiljø. Det våkner en etisk bevissthet om at det ikke lenger er rikdom, makt og status som er det avgjørende, men en lengsel etter noe meningsfylt; – det vokser frem et ønske om å si ja til det beste i seg. Om å si ja til det gode mennesket i seg. En ny fase i vår evolusjonære utviklingsprosess for oss mennesker begynner. Vi har fått et liv å leve, og kan velge selv å gjøre livet meningsfylt.

Henrik Ibsen viser oss i Peer Gynt forskjellen på å være seg selv; – altså være tro mot det beste i seg selv, istedenfor å være seg selv nok; – altså bruke alle sine evner og egenskaper på å tilfredsstille sine egne egoistiske behov.

Det handler om å våge å se sannheten om seg selv som et uferdig menneske som har en vei å gå; – en livsvei å vokse på. En erkjennelse av å bearbeide vår materielle egeninteresse og overforbruk, – og åpne opp for en etterlengtet etisk bevissthet som veileder.

Tar du godhet og skjønnhet fra mennesket, dør sjelen. Tar du ideal og visjon fra mennesket, sykner ånden, og mennesket sitter tilbake som en teknisk, intelligent skapning uten en indre klangbunn.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags