Demokrati, ytringsfrihet og gretne gamle gubber.

Av
DEL

LeserbrevI Norge har vi et demokrati, og kjennetegn ved et demokrati er frie valg, flertallsstyre og retten til å være uenig med flertallet bl.a.

Her i kommunen pågår det fortsatt en debatt om flyttingen av høyskolen og byggingen av det som kalles Krona. Denne saken ble vedtatt med knappest mulig flertall, en stemmes overvekt i kommunestyret og har skapt mye uro og nærmest splitta innbyggerne i to leire.

Gang på gang skrives det leserinnlegg og kommentarer som etterspør svar på og en begrunnelse for hvorfor flertallet i kommunestyret gikk så helhjerta inn for dette. Men ingen fra de ansvarlige partiene vil svare.

I stedet blir motstanderne av vedtaket ironisert over, de blir kalt "destruktive elementer, gretne gamle gubber m.m. 

Svein Arne Fossbakken, medlem av arbeiderpartiet sier "jeg er heller ikke ukjent med det historiske bakteppet....., men dersom man på bakgrunn av mitt medlemskap i et parti mener seg berettiget til et eller annet svar kommer ikke det på tale. Lar man seg lede inn i den fella får man aldri fred"!

Har ikke innbyggerne i et demokrati lov til å stille spørsmål og krav på å få svar?

Er politikerne klar over at de er folkevalgte og våre tillitsmenn? Skal de fatte vedtak på tvers av flertallet i folket og så ha krav på å være i fred?

Regner politikerne seg høyt hevet over de som har valgt dem?

Hva slags samfunn vil vi få hvis ingen skal stille kritiske spørsmål uten å bli uthengt som gretne og destruktive? Skal alle kritiske røster knebles ved å latterliggjøres?

Hva slags samfunn vil vi få hvis alle innbyggere bare takker og bukker til det de folkevalgte til enhver tid vedtar?

Jeg er redd for at det vil bli et samfunn ingen av oss ønsker.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags