Anne-Jenny Archer vil ha studenter tilbake på Raumyr. Svar

Av
DEL

LeserbrevSiden Jarnæs spør så pent om jeg kan svare på hans to spørsmål så skal jeg det, men jeg ser ingen grunn til at vi skal gå inn i en lang utveksling av våre synspunkt. Jeg tror nok at alle som leser debattsidene på Laagendalsposten vet at Jarnæs og jeg har forskjellig synspunkter og vinklinger på denne saken. Ingen nye momenter er kommet opp. Jeg håper at Jarnæs og jeg kan bli enige om at vi er uenige og at ingen av oss kommer til å klare å overbevise motparten til å bli enige med motpartens synspunkt.

Så til spørsmålene. Spørsmål 1. «Jeg ønsker Archers og Aps svar i Lp på hvorfor Teknologiparken lå for langt unna Raumyr mens Heistadmoen ligger i passende avstand.»

Det er ingen tvil om at Heistadmoen ligger mye lenger i antall kilometer fra Raumyr enn Teknologiparken. Forskjellen på hvorfor jeg anser betydningen av avstandene forskjellig er at øvelser som politiet trenger å gjennomføre må ligge utenfor tett bebodde strøk på grunn av støy. Se på alle reaksjonene på plassering av beredskapssenteret på Taraldsrud. Jeg mener at Heistadmoen er helt perfekt til øvelsesformål og bygget på Raumyr er ypperlig til skoleformål. Så er det ikke jeg som skal vurdere om bygget egner seg til Politihøyskole, det er det andre som gjør.

Spørsmål 2. «Jeg ønsker Archers svar i Lp på hvorfor hun og Ap ikke fortalte Ørmen Johnsen at HiBu ikke lå på et jorde utenfor byen, men i et bymiljø og derfor ikke behøvde å flyttes.»

Hva som er sagt til Ørmen Johnsen kan jeg ikke svare på, jeg har aldri snakket med henne, men jeg har i perioden vært medlem av Arbeiderpartiet og er dermed ansvarlig for vedtak som er gjort. HiBu har aldri vært plassert på et jordet på Raumyr rett og slett fordi Raumyr ikke er et jordet. Raumyr ligger dog ikke i sentrum. Det ble i sin tid brukt mange argumenter fra forskjellige hold som argumenter for flytting. At administrasjonen på høyskolen gjerne så en annen plassering av skolen må stå for deres regning. Som politikere var vi opptatte av vertskapsrollen vår. Når en stor aktør i Kongsberg kommune ønsker å etablere seg et annet sted så må vi ta den henvendelsen alvorlig, noe vi gjorde. Det var også en god dialog med Teknologimiljøet på Kongsberg i forbindelse med flyttingen. De ønsket seg en tettere samarbeid med høyskolen og var positive til flytting. Som meg selv innrømmer jeg gjerne at bygget ikke er det fagreste jeg har sett. Men jeg er veldig fornøyd med alle funksjonene som bygget inneholder.

Jeg regner med at det komme mange reaksjoner på dette innlegget, derfor gir jeg beskjed her og nå om at jeg ikke kommer til å involvere meg i videre diskusjoner. Dessuten sier jeg takk for meg ved neste valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags