Kultur og frivillighet

Heidi Tovsrud Knutsen

Heidi Tovsrud Knutsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevKongsberg Arbeiderparti tar ansvar for utvikling av det lokale kulturlivet. Kommunene må ta en aktiv rolle i å koordinere kulturlivet og frivilligheten, og dette må prioriteres i budsjettene i årene som kommer!

I dag står barn og unge på venteliste for å komme inn på Kulturskolen, og behovet er økende. Kongsberg Kulturskole har høyt renomme på nasjonalt plan, hvor høyt kvalifiserte og kreative lærere bidrar til utvikling og mestring blant barn og unge. Tilbudet Kulturskolen gir er svært verdifullt og bør økes for å imøtekomme kapasitetsbehovet. Samtidig må Kulturskolen gis rom for videreutvikling. Arbeiderpartiet vil jobbe for å øke antall årsverk på Kulturskolen, for å imøtekomme behovet og etterspørselen.

Et stort antall av Kongsbergs innbyggere er organisert innen ulike lag og foreninger, og kulturlivet blomstrer! Arbeiderpartiet vil prioritere å øke støtten til lokale lag og foreninger – og den bør konsumprisjusteres.

Et viktig premiss for utvikling av kulturlivet er gode vilkår for øvingslokaler for utøvende virksomhet. For å sikre dette vil Kongsberg Arbeiderparti videreføre dagens driftsmodell av Musikkteateret. Siden åpningen i 2015 har huset vært fylt med øvinger og forestillinger – fra korps og kor til kulturskolegrupper, teater og dans. Lokale leiepriser sørger for at bruken av huset er mulig også for lokale utøvere. Scenene tilbyr også byens befolkning opplevelser som tidligere ikke var mulig innenfor bygrensa. Tallene for 2018 viser rundt 25 000 solgte billetter og da kommer arrangementer knyttet til Jazzfestivalen og Glogerfestspillene i tillegg. Takket være organisering innenfor svært kostnadseffektive rammer; få nøkkelstillinger med kompetente ansatte og øvrig drift basert på frivillighet, skapes store verdier for hele byens befolkning – gjennom hele året!

Samtidig må det støttes opp om Energimølla, Vittingen Kulturhus og andre lokale scener som bidrar til mangfoldet i kulturlivet. Dette er viktige aktører som skaper arenaer for utøvere med ulike behov. Videre kommer det nye muligheter når byggingen av ny videregående skole tar til. Takket være Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene i fylket er finansiering til nye bygg sikret, og vil bli realisert de kommende årene. Kongsberg Arbeiderparti ønsker å få til en samarbeidsavtale med fylkeskommunen, som muliggjør bruk av de nye lokalene som øvingsfasiliteter. Dette er viktig for å kunne sikre kulturlivet gode vilkår.

Det lokale kulturlivet har behov for et løft for å kunne fortsette den gode utviklingen. Arbeiderpartiet vil jobbe for videre finansiering slik at dette blir en realitet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags