Ansatte i sentrum

Av
DEL

LeserbrevI kommunestyremøtet onsdag 15. august var saken «Langsiktig økonomisk mål» oppe til behandling og debatt. Alle er enig i at Kongsberg kommune har et utfordringsbilde på ca. 50 millioner kroner, som driftskostnadene må reduseres med for å ha en robust økonomi i fremtiden. I tillegg bør det opparbeides et disposisjonsfond på minimum 200 millioner kroner. Hvordan man skal komme dit er det flere meninger om, men det var ikke hovedtema onsdag.

Arbeiderpartiet vet at nøkkelen til å lykkes finnes hos de ansatte. Derfor er det avgjørende at de ansatte føler seg verdsatt. Arbeiderpartiet mener dagens ordning med deltidsstillinger innen helse og omsorg, der stillingsprosenten er satt med to desimaler, ikke styrker følelsen av å være verdsatt.

Kongsberg kommunes største ressurs er de ansatte. Det er de som skaper tjenestene som innbyggerne mottar, det er de som er ansiktet og inntrykket av kommunen utad. Det er også de ansatte som kan bidra til å finne smartere måter å løse tjenestene på, som igjen fører til best kobling mellom kvalitet og kostnad. Fleksibilitet er et nøkkelord.

Derfor foreslo Arbeiderpartiet, og fikk enstemmig tilslutning, i sist administrasjonsutvalg at rådmannen skal utrede hva kostnaden ved å øke alle deltidsstillinger opp til nærmeste hele 10-prosent vil være. Dette gjorde Arbeiderpartiet, fordi vi mener at nettopp en slik økning av stillingene vil føre til en større fleksibilitet som igjen vil føre til sparte kostnader. Økte stillinger, kan gjøre bemanningen større enn grunnbehov, men erfaring viser at det til enhver tid er behov for inndekning av vakter. Derfor mener også arbeiderpartiet at kostnaden ved å øke stillingene ikke nødvendigvis vil gi en netto økning, da man vil spare penger i den store sammenhengen. Fornøyde og verdsatte ansatte gir lavere sykefravær og lavere vikarkostnader.

Derfor ser vi i Arbeiderpartiet fram til å få svar på hva dette vil koste å gjennomføre, og videre kunne finne løsninger på hvordan det kan gjennomføres. For å få til en praktisk gjennomføring av en slik økning av alle stillingene, vil Arbeiderpartiet ta initiativ til å finne dette sammen med ansattes foreninger. Gjennom dialog og samarbeid med fagforeningene har Arbeiderpartiet lyktes tidligere, og vi vet vi igjen kan finne de beste løsningene for Kongsberg kommune. Både for innbyggerne i kommunen, men ikke minst for de ansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags