Kommentar til Ingar Storholt "Kvinners rett til å bestemme over egen kropp."

Av
DEL

LeserbrevHadde jeg ikke umiddelbart skjønt hva Storholt mener med dette uttrykket, så ville jeg sagt meg så hjertens enig, for selvsagt har vi kvinner rett til å bestemme over egen kropp. Ingen skal få lov å krenke en kvinnes kropp på noen som helst måte. Vi kvinner er selvstendige mennesker, så vi trenger ikke en lov som gir oss denne retten.

MEN, når en kvinne er blitt gravid, eller"med barn" som man sa i gamle dager, så bærer hun på et nytt liv i sin egen kropp. Hun er i ferd med å bli mor til et nytt menneskebarn. Hennes livmor er stedet hvor det ufatteligste under skjer. "For Du har skapt mitt indre, Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker Deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel" skriver David i en av sine salmer i Bibelen. Ja, vi vet det alle så vel, det er det som er saken. men vi bytter ut sannheten med en løgn. Vi vet at når en kvinne er "med barn", så er det ikke snakk om bare én kropp, men også en annen kropp som tar form i hennes livmor. Jeg fatter ikke at mennesker kan bli så blinde for sannheten og kalle dette for kvinnens egen kropp. Er det virkelig mulig å hevde noe så hinsides? Hun bærer jo på et foster. " Du så meg da jeg var et foster," fortsetter David i samme salme. Hva er det egentlig som får mennesker til å se bort fra dette åpenbare faktum at en gravid kvinne har en annen kropp hun bærer og nærer i sin egen? Dette lille barnet under vekst er det vi nå må begynne å gi den respekt og det vern det skal ha. Vi er alle et resultat av Guds underfulle gjerning på denne måten.


Storholt påstår at en kvinnes lovgitte rett til å kunne gi helsevesenet tillatelse til å ta livet av hennes eget barn i mors liv (såkalt selvbestemt abort), er noe som ligger dypt i sjelen hos norske kvinner. Dette er en påstand til å gå i bakken av. Mener du virkelig, Storholt, at dette ligger dypt i sjelen hos norske kvinner? Hvordan kan du si noe så skrekkelig om oss kvinner? Nei, dypt i sjelen hos kvinner er jeg overbevist om der ligger et ønske om å få bli mamma. Det å bli foreldre er noe av det største man kan oppleve, vil jeg hevde; det er bare helt fantastisk stort. Å gi kvinner rett til å ta livet av fostre er aldeles ikke å vise kvinner respekt, det er ingenting annet enn en grenseløs forakt for selve livet. Det er Arbeiderpartiet som her viser en total mangel på respekt for barnet i mors liv. De har sørget for at mange tusen barn hvert år blir tatt livet av i mors liv, der hvor de skulle få utvikle seg og vokse i en fullkommen beskyttelse.


Begriper dere ikke hva dere holder på med? Forstår dere ikke hva dere må ta ansvar for ved at dere har gitt kvinner denne grusomme retten? Når har dere tenkt å snu? Sannsynligvis er det for krevende å snu og å skifte mening, for da vil dere bli tvunget til å innrømme hva dere egentlig har drevet med i alle disse 40 årene. Da ville vi måtte få en rettsprosess hvor hele Arbeiderpartiet stod på tiltalebenken. Derfor tviholder dere på løgnen om at det er kvinners rett til å bestemme over egen kropp det gjelder, og ikke fosterets rett til vern i mors liv. At Høyre-regjeringen nå har valgt å gjøre innskrenkinger i denne forferdelige loven, gir håp om at noen er i ferd med å komme til sannhets erkjennelse i denne saken, og at vi som samfunn snart kan våge å innrømme våre grusomme handlinger og be om tilgivelse overfor alle dem som vi ikke har latt få se dagens lys her i landet vårt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags