Nei til vindmøller i viktige friluftsområder!

Ytring: Nei til vindmøller i viktige friluftsområder!

Ytring: Nei til vindmøller i viktige friluftsområder! Foto:

Av
DEL

LeserbrevKongsberg Arbeiderparti vil ikke ha en unødvendig rasering av norsk natur og sier derfor nei til en vindturbinpark i området Raje, Skrim, Vindjell og Luksefjell. Det er et feilsteg å bygge ned uberørt natur i jakten på energiproduksjon, når vi vet at det ligger stort potensial i offshore havvind. Vi svarer dermed på DNTs oppfordring om at partier i Kongsberg må ta standpunkt, vi sier nei til vindmøller i disse områdene!

I debatten om hvor mye vindkraft vi skal bygge i Norge, må vi både ta hensyn til natur, miljø og verdifulle friluftsområder. Arbeiderpartiet vil at store verdifulle naturområder skal skånes mot tekniske inngrep og støy. Vi mener at disse områdene har en stor verdi for både mennesker og dyreliv. Det er mange av de store interesseorganisasjonene for friluftsliv og naturmangfold som har engasjert. Deriblant DNT som er tydelig på at dette vil ramme våre muligheter til et aktivt friluftsliv.

Arbeiderpartiet vil heller ha en storsatsing på havvind. Verden har behov for mer klimavennlig energi. I Norge har vi mye hav – og vi har mye vind. Norsk flytende havvind vil kunne bli et svært viktig bidrag for å dekke energibehovet og å nå krevende klimamål. Norsk leverandørindustri trenger flere ben å stå på, og havvind trenger mye av kompetansen bygget opp av de flinke folkene i olje- og gassnæringen.

Norsk havvind vil være et viktig bidrag til Europas overgang til fornybar energi, og på den måten gi oss gode eksportinntekter og legge grunnlaget for et nytt industrieventyr for vår store leverandørindustri. Kongsbergindustrien har kompetansen og er langt fremme så her har man store muligheter til å ta en ledende rolle.

Arbeiderpartiet har en ambisjon at norske selskaper skal innen 2030 ha en markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet på 10 % og en omsetning på 50 mrd. kroner. Om Norge skal fortsette å være en stor energinasjon også de neste hundre årene, må vi for alvor ta skrittet inn i fornybare energikilder som havvind. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags