POSITIV UTVIKLING I ARBEIDSLIVET

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevEtter at oljeprisen falt med 70 % forsvant 50.000 norske arbeidsplasser, noe som uunngåelig førte til et høyere antall arbeidsledige. Regjeringen tok grep og vi unngikk den krisen dette kunne ha ført landet ut i. Antall arbeidsledige har falt betydelig siden vi ved årsskiftet 2015/2016 erfarte de svakeste tallene. Pr. i dag er antall helt arbeidsledige (ref NAV) lavere enn det har vært på tre år. Spesielt gledelig er det at ungdomsledigheten reduseres raskest.

Selvfølgelig kan ikke regjeringen alene ta æren for at oljeprisfallet har blitt taklet så bra som det har blitt. Partene i arbeidslivet har sammen klart å gjennomføre svært moderate lønnsoppgjør. Og mange bedriftseiere og -ledere har aktivt utnyttet mulighetene som lav rente og svakere kronekurs har gitt, og investert mye i nye arbeidsplasser.

Men like selvfølgelig er det at myndighetenes innsats i form av reduserte skattesatser, lav rente og økt offentlig pengebruk til både investering og vedlikehold, har bidratt kraftig til at optimismen og satseviljen er så høy som den faktisk er i Norge i dag.

Denne politikken har virket, den virker fortsatt og den må fortsette å virke enda ei stund. Faren er ennå ikke over, vi er fortsatt svært oljeavhengige og næringslivet er utsatt. Tida er ikke moden for økt skattetrykk eller strammere rammebetingelser. Det må skapes ytterligere mange tusen arbeidsplasser i det konkurranseutsatte næringslivet innen oljepengebruken kan fases ut for denne gang. Og heldigvis har vi råd til det! Ved halvårsskiftet var verdien av «oljefondet» 8018 milliarder kroner, etter en økning på 843 milliarder siste 12 måneder.

Spørsmålet om midlertidige ansettelser i private bedrifter har utviklet seg til å bli et stort stridstema og en prinsippsak for våre politiske motstandere. Høyres standpunkt er kjent; vi gjør det enklere for bedriftene å ta folk inn i stillinger som man ellers ikke ville ta sjansen på å bemanne, til fordel for bedriftene og for dem som får en mulighet til å komme inn (igjen) i arbeidslivet. I privat næringsliv har reglene for midlertidige ansettelser vært meget restriktive. I det offentlige er reglene og tradisjonene annerledes; sammenlignet med det private markedet florerer det der av vikariater, midlertidige ansettelser og ufrivillige deltidsstillinger. Høyre vil nøye overvåke konsekvensen av de nye reglene for midlertidige ansettelser i private bedrifter, og dersom reglene ikke gir positive utslag i antall arbeidsplasser eller viser seg å gi uheldige utslag, vil de bli justert.

Dessverre finnes det mange virksomheter som driver utenfor loven. Altfor mange bryr seg ikke om Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og sikkerhet, og mange av de samme virksomhetene betaler heller ikke skatt og avgift som de skal. For samfunnet er dette et stort og vanskelig problem. Myndighetene gjør mye for å avdekke slik virksomhet, og i de seinere år har skatteetat, arbeidstilsyn, politi og lokale myndigheter blitt flinkere til å gjennomføre koordinert innsats for å få bukt med problemet. Men så lenge noen er villig til å handle med disse kriminelle virksomhetene, vil vi neppe helt bli kvitt uvesenet. De største taperne er de «ansatte» som er der fordi de ikke finner seg arbeid i det regulære arbeidsmarkedet. Dette er enda en grunn til å bidra til at lovlydige bedrifter får rammevilkår som setter dem i stand til å skape flere arbeidsplasser.

Noen snakker om «et kaldere samfunn», uten å ha definert hva de egentlig mener. I Høyre mener vi at det utvilsomt er slik at det å være uten jobb er det som bidrar sterkest til at samfunnet oppleves som «kaldt». Derfor arbeider Høyre meget målrettet for å redusere arbeidsledigheten og øke sysselsettingsgraden. Etter den store innvandringen i de foregående årene gikk den andelen av befolkningen som er i jobb, ned med ca. ett prosentpoeng. Integrering tar tid og er krevende, men for å sikre at den norske likheten videreføres, må vi sikre at våre nye landsmenn får innpass i arbeidslivet på linje med befolkningen for øvrig, hos gode arbeidsgivere i lovlydige bedrifter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags