Avviksmeldinger og behandlinger

Av
DEL

LeserbrevJeg er veldig uenige med enhetsleder i Helse og Omsorg, om hva som er avvik. Brudd på interne rutiner og bestemmelser, lover og forskrifter er avvik. Der er vi enige, men hva som er slike brudd er vi uenige om.

Våre pårørende som flytter inn på sykehjem og andre omsorgsboliger, har rett på et trygt miljø og et visst privatliv. At beboere går inn på andre beboelsesrom er brudd på interne bestemmelser så vidt jeg vet, og at noen beboere har en atferd som også er skremmende overfor medbeboere gjør ikke situasjonen bedre. Her er det mange nyanser, men om Bergsaker mener at dette ikke er brudd på interne rutiner og bestemmelser så har jeg som politiker en større jobb å gjøre i utvalget.

Utagering mellom beboere og mot ansatte, må da også sies å være brudd på en mengde bestemmelser. Det er ikke slik at jeg mener at de som utagerer er noen avvikere, slik som utvalgsleder Salvesen klarte å formulerer seg mot meg i utvalget. Han kritiserte også mitt innlegg med at jeg oppførte meg som en tillitsvalgt. Selvsagt er jeg en tillitsvalgt, jeg er valgt inn på tillit om at jeg skal ivareta innbyggerne i Kongsberg og spesielt de svakeste, de som ikke kan stå opp for seg selv. Jeg er også en tidligere plasstillitsvalgt gjennom hele mitt arbeidsliv, og det er i den forbindelse jeg fikk en naturlig interesse for politikken og å gjøre en forskjell. At ansatte får beskjed om at avvikene de skriver ikke er avvik og at de ikke får lov å skrive avvik på AVVIK, da gremmes jeg.

Jeg skrev selv en gang et avvik på avviksbehandling da jeg opplevde at et avvik ble lukket uten forbedringsforslag med påskudd om at det ikke var et avvik men noe en må regne med i jobben. Et avvik kan avdekke et behov for endrede bemanningsbehov, endrede rutiner og kompetanse, endrede opplæringsrutiner og mye mer. Når personer mister språket eller språkforståelse eller sågar aldri har hatt dette, kan de lett misforstå situasjoner, bli engstelige, føle seg urettferdig behandlet og mange flere opplevelser av sin livssituasjon. Og uten språk eller språkforståelse er det ikke lett å få sagt i fra.

Da er man avhengig av at pleierne kjenner de godt nok eller opplæringen er god nok til at de blir ivaretatt ut i fra deres behov. Er ikke dette på plass, kan det i ytterste konsekvens føre til utagering mot de rundt seg og eller depresjon og engstelse. Avvik skal dokumenteres og behandles fordi man skal bli oppmerksom på hendelser og arbeide for å rette opp i feil som er gjort og eller rette opp rutiner og bestemmelser for at dette ikke skal gjenta seg.

De ansatte skriver ikke avvik for å være vrange, men fordi de bryr seg om pasienter/bruker/beboere og sine kollegaer. Og at avvik skal lukkes, der de ikke har verken forbedringsforslag, satt i verk nye rutiner eller på annen måte løst avviket, det er et større avvik. Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven, loven om tvang og makt, arbeidsmiljøloven osv., interne rutiner og bestemmelser, tiltaksplan til den enkelte bruker av tjenesten, er alle sammen med på å bestemme om det har forekommet et avvik. Og jeg er også uenig når det påstås at det var en bred gjennomgang av avvik i utvalgene. Det var i utgangspunktet kun en orienteringssak og kun en oversikt over antall av meldte avvik innenfor et par kategorier. Som jeg refererte til tidligere ble jeg også kvast avvist av utvalgsleder når jeg ville lenger inn i materien, med at jeg oppførte meg som en tillitsvalgt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags