Like muligheter for alle barn

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En trygg og god oppvekst er det viktigste vi som samfunn kan gi barna våre. Nå vil kommunene i Kongsbergregionen bruke barnekonvensjonen til å skape landets beste oppvekstvilkår for barn og unge.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Da er det avgjørende å starte med barna. Hvordan opplever de sin situasjon? For å finne ut mer om dette starter UNICEF Norge og Kongsbergregionen i disse dager med en kartlegging av hvordan barn selv, deres foreldre og foresatte og frivillige ledere opplever at barns oppvekstvilkår er i deres lokalsamfunn.

Nest etter familien er kommunen den viktigste arenaen for å sikre barns grunnleggende oppvekstvilkår. Alle barn har rett til å vokse opp i et miljø som lar dem få utvikle sitt fulle potensial – både på skolen, hjemme og i fritiden. For å klare dette må det gjennomføres nødvendig grep som sikrer barn og unges mulighet til å vokse opp i trygge, inkluderende og barnevennlige miljø. Politikerne må sikre barn mulighet til å medvirke i saker som angår dem i kommunen. Rådmannen må sørge for at hensynet til barns beste kommer frem i kommunale beslutningsdokument som har betydning for barn, og skolene må sørge for gode og inkluderende opplæringsmiljø, for alle.

Kommunene i Kongsbergregionen har som målsetting å skape landets beste oppvekstvilkår for barn og unge. Vi i UNICEF Norge er opptatt av å trygge barns oppvekst, og ønsker derfor å jobbe sammen med Kongsbergregionen for å realisere denne målsettingen.

FNs barnekonvensjon gir barn rett til å vokse opp i trygghet fra vold og overgrep, fra mobbing og krenkelser. Barn har rett til en inkluderende skolegang, hvor hver elev blir sett og fulgt opp etter individuelle behov. For å sikre at disse rettighetene realiseres for alle barn, trenger vi kunnskap. Både voksne og barn har behov for å få vite mer om hva barnekonvensjonen er, og hvilke rettigheter og plikter den gir. Denne kunnskapen ønsker vi å etablere gjennom prosjektet «barnevennlige kommuner», som er et samarbeid mellom UNICEF Norge og Kongsbergregionen.

Kommunene i Kongsbergregionen har som målsetting å skape landets beste oppvekstvilkår for barn og unge. Vi i UNICEF Norge er opptatt av å trygge barns oppvekst, og ønsker derfor å jobbe sammen med Kongsbergregionen for å realisere denne målsettingen.

Å skape bedre oppvekstvilkår for barn og unge er en langvarig og krevende prosess. Det krever en tydelig politisk forankring, og et langsiktig perspektiv. For å skape et felles utgangspunkt for arbeidet videre skal vi nå kartlegge både hvordan barna selv opplever å vokse opp i sin kommune, hvordan foreldre og foresatte oppfatter oppvekstvilkårene, og hvordan lokale lag og foreninger ser på innsatsen overfor barn og unge. Gjennom en undersøkelse som utføres blant et utvalg barneskoleelever vil vi spørre barna blant annet om de opplever trygghet i nærmiljøet, om de trives på skolen og om de blir hørt når de sier sin mening.

I tillegg skal vi kartlegge hvordan kommunene selv jobber med å implementere FNs barnekonvensjon i sitt daglige arbeid.

Etablering av et felles utgangspunkt og kunnskapsgrunnlag vil avdekke hvilke utfordringer kommunene i regionen står overfor. Det vil også kunne identifisere mulige løsninger, slik at vi sammen kan skape positive endringer for alle barna i regionen.

Det er store kommunale variasjoner i tjenestetilbudet til barn og unge i Norge. UNICEF Norge har tidligere dokumentert at det er store forskjeller både på hvor mye penger som brukes på tjenester for barn og unge, og kvaliteten på disse tjenestene. Kartleggingen viste at det er stor variasjon også mellom kommunen i Kongsbergregionen. Pedagogdekningen i barnehagene i regionen variere fra 28 til 45 prosent av de ansatte. Saksbehandlingstiden i barnevernet er et annet område med stor lokal variasjon.

En av de viktigste forutsetningene for å skape bedre og likeverdige oppvekstvilkår for barna våre er å ha et felles verdimessig utgangspunkt. FNs barnekonvensjon er en god oppskrift som alle kommuner i Norge kan bygge sin politikk for barn og unge på.

Vi har stor tro på at det er mulig å skape enda bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Kongsbergregionen. Gjennom å kartlegge situasjonen slik den oppleves i dag. Og gjennom å bruke Barnekonvensjonen som veiviser er vi overbevist om at vi kan skape positive endringer som etter hvert vil komme alle barn i Norge til gode. Vi håper derfor at alle som inviteres til å delta i den kommende kartleggingen vil bidra, som et første steg på veien. Det er barna våre det gjelder.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.