Bevar Løvåsløkka!

Av
DEL

LeserbrevKongsberg kommune arbeider med å revidere kommuneplanens arealdel.
Blant annet er det forslag om å omregulere områder som tidligere har vært friareal til boligformål.

Et av områdene som er foreslått omregulert er Løvåsløkka på Gamlegrendsåsen nord.
Her er det planer om å bygge 8–10 boenheter. Løvåsløkka, dvs. Løvåsbanen og grøntområdene omkring, er en fredelig og fin «lunge» i et omkringliggende boligfelt, som bare blir større og større. Området er mye brukt av Løvås barnehage til turer i nærområdet, av pensjonister til boccia og av dem som bor i nærheten til lek og rekreasjon. Det er fotballbane, og kan være skøytebane om vinteren hvis kommunen sprøyter. Det er trær til å klatre i og «eventyrskog».

De nåværende boligene rundt Løvåsløkka ble bygget i slutten av 1970-årene og for barna som vokste opp
i området var Løvåsbanen med omgivelser det viktigste lekeområdet.
Et av argumentene for å bygge ut Løvåsløkka er at den er lite brukt. Det er nok riktig i forhold til for 30–40 år siden,
fordi de opprinnelige beboerne nå er i pensjonsalder. Men det betyr også at det foregår et generasjonsskifte og
at det i løpet av noen år sannsynligvis vil bli mange boliger til salgs i området, og disse vil være interessante for barnefamilier.

Det foregår ellers en voldsom boligutbygging mange steder i byen og ikke minst på Gamlegrendsåsen.
Er det da nødvendig å bygge 8–10 nye boliger på dette friområdet?

Boligfortetting på Løvåsløkka vil forstyrre og forringe et fint og fredelig område nær
Kongsberg sentrum. Ser man fram i tid blir det bare enda viktigere å ta vare på slike «lunger».

Bevar Løvåsløkka og andre friområder og gjør Kongsberg mer attraktiv for hele befolkningen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags