Per Håvard Kleven og Gro Sel Tveito kom den 19. juni med et innspill om å pakke den gamle E 134 inn i en miljøtunnel. Dette var en god og fremtidsrettet tanke. Vil gjerne støtte opp om kreative innspill for forbedring av byen og Vestsida, og ikke minst en konstruktiv debatt om muligheter.

Ja og, heter det i god dialog. Min assosiasjon etter å ha lest det, var at dette burde også være en god løsning for den nye strekningen av E 134. Her ville man også få fordeler med demping av trafikkstøy for beboerne.

Med et strekk på 3–400 m hvor veien er nedsenket i terrenget, ville det gi et bygningsareal på 15–20000 m² i hver etasje samt ev. parkering øverst, enten i flere bygg med bruforbindelser eller sammenhengende bygg.

Innkjøring fra Sandsværveien, Teknologiparken og bruhodet.

Aktuelle anvendelser av området kunne være forretningslokaler med tilknytning til E 134 og Teknologiparken, butikker og Storbutikker som Biltema, Elkjøp, Obs eller andre, attraktive sentrale leiligheter og naturlig stoppested og veikro med utsikt mot sentrum og Lågen, servicestasjoner, ladestasjoner mm.

Kanskje Kongsberg kunne bli et naturlig stoppested på ny E134, i stedet for et lysglimt mellom to tunneler?

Med «Bølgen» over Lågen, nytt stoppested på Jernbanen og oppgradering av elvebredden, ville det jo også bare være en liten togtur eller spasertur mellom byens øvrige handelssentra og det nye bruhodet.