Gå til sidens hovedinnhold

Sammen for folk på flukt

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flyktningkrisa i verden er mer alvorlig enn det vi kan få inntrykk av, men det er ikke her i Europa det er krise. Den virkelige krisa utspiller seg i landene som herjes av krig og konflikt, og i nærområdene.

Mer enn 60 millioner mennesker i verden – barn og voksne – er i dette øyeblikket på flukt. Flukten er farlig, og framtida er usikker enten de blir boende i nærområdene eller søker beskyttelse i et trygt land som Norge.

Norsk Folkehjelp er til stede i de landene flyktningene rømmer fra, i deres naboland, på veien gjennom Europa og ved ankomst til Norge der de møter våre asylmottak og frivillige. Vår årlige 1. mai-aksjon har i år som mål å støtte folk på flukt. Vi samler inn penger til flyktningarbeidet i nærområdene og i Norge, men vi stiller også politiske krav, for flyktningkrisa har politiske løsninger.

I den norske debatten er det særlig flyktningene fra Syria som har fått oppmerksomhet. Det er naturlig. Konflikten her er en av de voldeligste og største verden har sett på mange år. Den begynte som et folkelig opprør mot et av verdens mest brutale regimer og endte opp i en blodig borgerkrig. Selv om islamisters ekstreme og voldelige oppførsel har preget nyhetsbildet de siste årene, finnes det fortsatt en moderat opposisjon i landet som ønsker at Syria i framtida skal bli et fredelig demokrati. Det er disse moderate kreftene vi må støtte.

Hvis et fredelig, demokratisk Syria skal bli en realitet, må lokale sivilsamfunnsorganisasjoner bli hørt og involvert i alle diskusjoner om landets framtid. Særlig viktig er det å støtte de aktørene som fremmer kvinners medvirkning til en fremtidig løsning på konflikten.

I mellomtiden må folk som har flyktet fra hjemmene sine, både de som er internt fordrevne i Syria og de som nå bor i de sterkt pressede nærområdene, få tilstrekkelig hjelp. Nødhjelp må kombineres med mer langsiktig og stabiliserende innsats.

En relativt liten del av de 60 millionene som er på flukt i verden kommer til Europa. Noen av dem kommer til Norge. Der møter de et stadig strengere norsk regime og et apparat som ikke er dimensjonert til å ta imot flyktningene på en god måte. Det gjør det vanskelig å starte livet sitt og finne tryggheten de la ut på flukt for. Norsk Folkehjelp ser det som en forutsetning at Norge følger FNs høykommissær for flyktninger sine anbefalinger for behandling av asylsøkere.

Våre lokallag og frivillige gjør en ekstraordinær innsats for at flyktningene skal komme raskest mulig i gang med integreringen og føle seg velkommen. Her må Regjeringen sterkere på banen. Konkrete tiltak kan blant annet være å gi barna som bor i asylmottak lovfestet rett til barnehageplass på linje med andre barn, og å gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på at søknaden deres skal behandles. De fleste gode integreringstiltak koster penger, men dårlig integrering og et samfunn preget av utenforskap koster mer på sikt.

I Kongsberg finnes en god del mennesker som ikke bruker store ord i debattene, men stiller opp. De har brukt utrolig mange timer av deres fritid. Noen av flyktningene kommer til å dra tilbake etter hvert, noen kommer til å bli. Uansett vil dette første inntrykket prege deres forhold til Norge og oss. De som står bak "Refugees Welcome to Kongsberg/Hvittingfoss" har vist Norge og lokalsamfunnet fra den beste siden. Dette gjør at mange flyktninger har en bedre start. Norsk Folkehjelp Kongsberg har jobber i årevis med situasjonen i Syria. Vi kommer til å organisere en utstilling og flere arrangement hvor det er mulig å snakke med flyktninger før sommer og ønsker at så mange som mulig kan møte disse mennesker, skjønne bedre deres situasjon og finne ut at dette er faktisk gode, snille, vanlige mennesker - og ingen trussel.

Fremtidige generasjoner vil måle oss på hvordan vi håndterer denne krisen. Det handler både om å ta i mot de som er på flukt med raushet og respekt, og å gjøre det uten at det går på bekostning av de som trenger vår hjelp, støtte og solidaritet internasjonalt. Bli med oss på 1. mai når vi står sammen for folk på flukt!

Kommentarer til denne saken