Blir verden et tryggere sted? Ja, sier forskerne! (Kilde: Aktive fredsreiser) «I 2005 ble det registrert 31 væpnede konflikter fordelt på 22 land. Dette er en svak nedgang fra 32 konflikter i 2004, men en betydelig endring siden begynnelsen av 1990-tallet, med et årlig gjennomsnitt på 50 konflikter i 37 land. Statistisk innebærer dette at mens nesten hvert fjerde land var rammet av væpnede konflikter i 1990, var andelen land i konflikt i 2005 falt til drøyt 1/9, altså nærmere en halvering på femten år.»

Denne positive trenden fortsatte i enda noen år, inntil for 5 år siden. Etter det har det oppstått nye kriger hvert år. Det er viktig å forstå hvorfor, og hvordan vi kommer på rett spor igjen.

(Kilde: Bistandsaktuelt) «2016 blir preget av fortsatt krig og konflikt, norske og internasjonale eksperter er bekymret. Direktør ved PRIO fredsforskningsinstitutt, Kristian Berg Harpviken mener en viktig observasjon – også i norsk sammenheng – er at forholdene i Irak, Libya og Afghanistan er blant de mest dramatiske. De vestlige intervensjonene her har på ingen måte løst konfliktene. Undertrykkende regimer er byttet ut med fullstendig kaos, understreker Harpviken.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen er enig. – Det er fælt å se hvor lite som er oppnådd i Afghanistan. Det kunne ikke vært verre, og det er ikke rart at afghanere nå vil forlate sitt land, sier Egeland. Egeland mener at konfliktene i verden har kunnet vokse fordi internasjonal diplomati og politikk har sviktet. 11. september ble begynnelsen på en ny periode med internasjonal terror, men krigen mot terror har vært lite vellykket. Den har skapt mer konflikt enn den har forhindret terror, mener han.»

 

Til tross for tilbakegang de aller siste åra, i et hundreårsperspektiv er det i dag relativt svært få som mister livet i væpna konflikt, sier Harpviken. Totalbildet er altså positivt. Det går framover med verden, også på dette området. Nå må vi ta til oss lærdommen fra de siste 5 åra, og ta konsekvensen av den. Bomber skaper krig og terror, ikke fred. Fred oppnås kun med diplomati og forhandlinger. Som i de gamle afrikanske demokratiene, der konsensus var målet. Alle ga noe og fikk noe, og så satt de sammen til enighet var oppnådd.

Filosof Arne Næss vil få rett i at i løpet av dette hundreåret vil vi velge fredeligere løsninger på konflikt.

 

Jeg trur på oss mennesker. Vi vil klare det. Filosof Arne Næss vil få rett i at i løpet av dette hundreåret vil vi velge fredeligere løsninger på konflikt. Legge bort hulemannens tenkning om at vi mennesker skal frykte og forsvare oss mot hverandre, se at det ikke er hensiktsmessig i en moderne verden. At vi tvert imot må samarbeide til det felles beste. Tenk på alle ressurser som frigjøres, økonomiske og menneskelige, den dagen dette skjer! La oss ikke komme bakpå, men bidra ved å starte omstillingen i dag. La det høyteknologiske stjernelaget i Kongsbergindustrien få spennende utfordringer med utvikling av fremtidsretta løsninger for en bærekraftig og rettferdig verden.

Kirkens nødhjelp sier: «Det er et paradoks at fredsnasjonen Norge når som helst kan komme i en situasjon der vi er involvert i fredssamtaler i konflikter der norske våpen er involvert.» Ønsker vi det? Hvilke verdier skal vinne? Det er opp til oss. Det kan bli fred i verden – hvis vi vil.

LES OGSÅ: