Nå har vi diskutert våpenproduksjon og eksport i mange uker, men uten å få våpenindustrien i tale. Dette innlegget håper jeg Kongsberg-gruppen vil svare på.

Vi som er motstandere av fortsatt våpenproduksjon i Kongsberg og Norge forstår at målet om en full omstilling fra å produsere for krig til å produsere for fred ligger et stykke fram i tid. Første skritt på veien er bedre sluttbrukererklæringer ved våpeneksport.

Tuva Grimsgaard skriver i en artikkel her i debatten: «Det hjelper ikke at det på papiret heter at vi ikke skal selge til partene i en borgerkrig, når dette i Jemens tilfelle innebærer at norske bedrifter ikke kan selge til regimet eller opprørerne – mens salg til andre land som deltar i krigen blir tillatt. KOG er blant dem som har solgt krigsmateriell til den Saudi-ledede koalisjonen.

At et forbud ikke eksisterer, betyr heller ikke at noe er etisk forsvarlig. Langvarig enighet på Stortinget er ikke et argument for fortsatt eksport til krigsforbrytere. Og det er ingen som tvinger KOG til å selge våpen til autoritære regimer, de har faktisk et valg.

Ingen hindrer Kongsberg-bedriften fra å sette seg høyere etiske standarder. Tenk så fantastisk om vi kunne si at Kongsbergs våpenindustri avstår fra å selge til de som bryter folkerett og menneskerettigheter!»

I følge rapporten «Norge – en krigsprofitør» fra 2015, skrevet på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø, Kirkens nødhjelp og Changemakers, krever Norge sluttbrukererklæring for kun 20% av våpensalget. 80% av norske våpen selges altså med åpne øyne i visshet om at de kan havne hvor som helst. Fordi alt salg til NATO-land er «basert på tillit»! Jeg synes det er oppsiktsvekkende, og trur ikke at alle NATO-land er denne tilliten verdig. Det viser også historien, og både KOG og norske myndigheter veit selvsagt dette veldig godt. I tillegg er sluttbrukererklæringen for de 20% for dårlig, sier rapporten, som foreslår endringer til kravene i en sånn erklæring. Sitat: «En sluttbrukererklæring bør være konkret, anvendes konsekvent og ledsages av effektive kontrollmekanismer. Den bør inneholde: 1. nøyaktig beskrivelse av varens natur, mengde og verdi. 2. sluttbrukers identitet, verifisert via offentlig stempel, underskrift eller ved annen passende metode 3. informasjon om hvor og hva produktet skal brukes til og 4. informasjon om hvordan produktet skal fraktes og hvilke transittland det eventuelt skal innom.»

Jeg synes vi burde kunne kreve av KOG og av «fredsnasjonen» Norge at produksjon og eksport av krigsvåpen, omfattes av den kontroll som en grundig og detaljert sluttbrukererklæring vil innebære. I motsatt fall får vi slutte å kalle oss fredsnasjon, kalle en spade for en spade, og si det høyt: Norge er en krigsprofitør. Spørsmål til KOG: Vil dere høyne bedriftens etiske standard og kreve dette for våpeneksport i framtida? Dere har, som Tuva Grimsgaard sier, faktisk et valg. Hvis ikke, hvorfor?