Vi trenger en mer sosial boligpolitikk, også i Kongsberg!

Even Røed, 3. kandidat for Kongsberg Arbeiderparti

Even Røed, 3. kandidat for Kongsberg Arbeiderparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevBolig er en sentral del av samfunnet vårt, muligheten til å eie egen bolig er høyt verdsatt. Utfordringen vår er at det er vanskeligere og vanskeligere å komme inn i markedet. Vi ser at det blir et stort skille mellom de som klarer å opparbeide seg egenkapital til kjøp, og de som ikke gjør det. Mange har foreldre som kan bidra, andre har det ikke. Dette skaper økonomiske og sosiale forskjeller som ikke er ønskelig.

Kongsberg Arbeiderparti ønsker en sosial boligpolitikk, som gir unge muligheten til å komme inn på markedet uten å ha vel bemidlede foreldre. Vi ønsker ikke at boligmarkedet skal være en driver for økte sosiale forskjeller. Om vi skal motvirke dette, trenger vi et kommunestyre som er villige til å ta grep. Vi ønsker å gjøre tre konkrete grep for å nå målene om at det skal være lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

Ved regulering av boligområder må kommunen kreve varierte boligstørrelser. Dette vil være gunstig for å tilrettelegge for at det bygges leiligheter som er tilpasset unge og barnefamilier. Ved å begrense boligstørrelsen vil også prisnivået på disse boligene være lavere, med det er det lettere å komme inn på boligmarkedet i sentrumsnære områder.

Gjennom bruk av startlånsordningen i Husbanken vil vi kunne fortsette å benytte oss av leie til eie i kommunen. Arbeiderpartiet vil se på muligheten for å videreutvikle dette, gjennom å stille krav i forhandlinger i nye prosjekter om at det skal være en andel leie-til-eie boliger i prosjektet. Vi kan også samarbeide med utbyggere for å lage leie-til-eie tilbud, der utbygger stiller med egenkapital og risikoen for boligen fram til boligen selges. Dette vil være et viktig tilbud til de som har inntekt nok, men ikke har tilgang til egenkapital gjennom oppsparte midler eller ved hjelp av foreldre.

Kongsberg Tomteselskap må i større grad brukes til boligsosiale formål. Ved å utvikle tomteprosjekter, der målet ikke er profitt, vil vi kunne begrense prisvekst og gi nyetablerere en enklere vei inn på boligmarkedet.

Om vi på alvor ønsker at samfunn med mindre forskjeller, så trenger vi en målrettet politikk. Da må vi bruke de verktøyene vi har tilgjengelig og kommunen må opptre aktivt for å nå målene. Kongsberg Arbeiderparti ønsker å være en pådriver for å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags