Gjenoppbygning av omsorgsboliger på Skinnarberga

Av
DEL

LeserbrevSist uke kunne Lp fortelle at saken om omsorgsboligene på Skinnarberga har kommet inn på et nytt spor og at det da går mot en gjenoppbygning. Det er en gledelig utvikling.

Spørsmål knyttet til brannerstatningen gjorde at denne saken fikk en særdeles uheldig start. Som kjent har beboere og pårørende avholdt en generalforsamling, hvor et knappest mulig flertall besluttet å oppløse borettslaget og betale ut forsikringssummen til andelseierne. Det ble også oppnevnt et avviklingsstyre. En slik oppløsning av et borettslag med omsorgsboliger ville bli veldig feil.

Sist onsdag hadde rådmannen en orientering for formannskapet om dette. Det synes nå omsider avklart, med bekreftelse fra lovavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at kommunen som tredjepart har vetorett mot en oppløsning av borettslaget i henhold til borettslagsloven og borettslagets vedtekter.

Det synes også klargjort at en eventuell oppløsning av borettslaget må vedtas i to etter hverandre følgende generalforsamlinger, hvorav den ene må være en ordinær generalforsamling. Vedtaket om oppløsning er altså pr i dag ikke gyldig og avviklingsstyret er ikke lovlig valgt. Dersom borettslaget mot formodning skulle gjenta vedtaket på sin ordinære generalforsamling, er altså ikke vedtaket gyldig uten godkjennelse av kommunen. Det er i en slik hypotetisk situasjon at kommunen vil måtte gå rettens vei dersom vetoretten ikke respekteres. Tilsvarende er det fullt mulig for borettslaget å oppheve det første vedtaket om oppløsning.

Beboerne hevder å ha handlet i god tro etter råd fra boligbyggelagets jurister sentralt. Disse juristene har formodentlig ikke fått med seg at det handler om omsorgsboliger, som inngår i kommunens helse og omsorgstilbud. En slik misforståelse er selvfølgelig svært beklagelig. Kommunen har heller ikke tidsnok vært aktive for å bringe saken inn på riktig spor og lokalavisens reportasjer om saken har åpenbart bidratt til ytterligere forvirring og konflikt.

Da formannskapet ble orientert om utviklingen, ble det sagt at man ville komme tilbake til en eventuell organisasjonsform ved gjenoppbygning. Til det er å si at opptakten i denne saken åpenbart og feilaktig har skapt stor skepsis til borettslag som organisasjonsform for omsorgsboliger. Det er det ingen grunn til. Borettslagsformen er en vanlig organisasjonsform for ulike tilrettelagte boliger i kommunenes helse- og omsorgstjenester i landet. Det har sine fordeler og ulemper for beboere og for kommunen, men kommunens interesser er altså sikret, slik det nå er fastslått.

Det er således ingen ting i veien for at Skinnarberga borettslag opprettholdes og at boligene gjenoppbygges i borettslagets regi med dekning i brannforsikringen. Dette vil åpenbart være den enkleste løsningen. Det er antagelig naturlig at boligbyggelaget forestår selve gjenoppbygningen, i nært samarbeid med kommunen.

Nå synes det som at kommunen er innstilt på å avhjelpe beboernes situasjon ved at de som av ulike grunner ønsker det, kan kjøpes ut ved at innskuddet refunderes. Dette er fullt mulig i forhold til lovverket. For kommunen blir dette da et midlertidig utlegg i byggeperioden.

Det er å håpe at den uheldige situasjonen som oppsto innledningsvis ikke har skapt varig skepsis til borettslagsformen eller mellom partene i saken. Alle parter vil være tjent med at dette nå roes ned gjennom en god dialog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags