Rådmann Wenche Grinderuds nye løsningsorientering og folks avmakt

Av
DEL

LeserbrevFolk føler avmakt, de erfarer at det ikke nytter å protestere i plan- og byggesaker. Hensynet til utbyggeres økonomi går foran. De opplever kommuneledelsen mer som en motstander enn en medspiller. Det er rådmann Wenche Grinderuds ansvar. I et oppslag i Lp 4.10.18 føler rådmannen et påtrengende behov for å bedre sitt image som leder for kommuneadministrasjonen: Nå skal kommunale tjenester «sørge for at kommunen blir en utadvendt ja-kommune, med løsningsorientert saksbehandling» og en «raus» kommune, opplyser hun. Slik bekrefter Grinderud hva kommunen i årevis ikke har vært.  

Derfor vil hun nå, endelig, invitere innbyggerne til samarbeid. Ting kan gjøres annerledes og bedre, skriver hun. Det skulle bare mangle. Men hvordan hun skal invitere innbyggerne til samarbeid, om hva, og i praksis være løsningsorientert overfor byens befolkning, sier hun intet om. Hvis dette er noe mer enn uforpliktende publikumsfrieri, må Grinderud forklare i Lp hvordan hun vil gjennomføre samarbeidet og sin løsningsorientering.

Beboerne i tre nyoppførte hus i Abelsgate på Flåtaløkka er sterkt plaget av støy og støv fra en sandvolleybane som ligger rett opp til husene, samt støy og bråk på kvelds- og nattetid. De står maktesløse overfor kommunen, som har skapt problemet for dem.  Det går på helsa løs. Men hos Wenche Grinderud er det ingen hjelp å få. Beboerne får beskjed om ordne opp selv, hvilket er umulig. Men nå som Grinderud inviterer til samarbeid og er blitt både raus og løsningsorientert, lar saken seg lett løse. 

Vi har et tips til henne: Flytt sandvolleybanen til et sted hvor ingen sjeneres og sett opp skilt mot kjøring og støy kvelds og nattestid. Det er raskt og enkelt. Det ble foreslått i et leserbrev i Lp 30.10.18. Etter det ble det stille fra Grinderud. Hun oppfordres nå igjen til å opplyse i Lp at hun snarest og løsningsorientert vil komme beboerne i møte.

I boligsameiet Smedkroken på Berja har beboerne siden innflytting i desember 2012 vært sterkt plaget av støy og sjenanse som skyldes grove bygningsmessige feil, mangler og billige løsninger. Det går ut over beboernes helse og livskvalitet. Klager til kommunen har ikke ført frem. Beboerne opplever at kommunen kun tar hensyn til utbygger. I seks år har avdeling for plan- og byggesaker, ved leder Rune Fredriksen, unnlatt å føre tilsyn og pålegge utbygger å utbedre feil. Fredriksen venter fremdeles på dokumentasjon fra prosjekterende og utbygger, sier han. De forteller nok at alt er i skjønneste orden fra deres side. 

Fredriksen må «vurdere» rapportene og det tar tid, unnskylder han seg med. Men Fredriksen begynner i gal ende. Han og rådmann Grinderud kan ta seg en rask tur til boligsameiet og på en time eller to konstatere at det er uutholdelig å leve med slike plager. Da begynner han og Grinderud i riktig ende, og Fredriksen behøver ikke å «vurdere», i årevis hva han og Grinderud kan erfare på stedet. Dermed kan de straks ta grep overfor utbygger. Lp skrev om saken i april 2018, og Fredriksen opplyser at kommunen vil bruke «noe tid» på å gå igjennom saken. Men Fredriksen kunne der og da, løsningsorientert, ha gått direkte til boligsameiet. Ikke rart beboerne mener at kommunen trenerer deres klager, og at kommunen gir store utbyggere særbehandling. Hva er det som foregår i denne byen, spør de, og med god grunn. Kanskje Grinderud kan gi oss svaret i Lp? 

Fredriksens unnskyldninger holder ikke vann. Hans avdeling har unnlatt å føre fortløpende tilsyn med byggeprosessen, slik bygningsloven pålegger. Det er grunnen til at problemene har oppstått, og har fått vedvare i seks år, til stort ubehag for beboerne. Men nå, som Grinderud plutselig er blitt raus, inviterer til samarbeid og er blitt løsningsorientert, kan hun etter et snarlig besøk i sameiet Smedkroken, pålegge Fredriksen å komme ut av handlingslammelsen, og raskt forlange feilene rettet til beboernes tilfredshet, under trusler om drøye dagbøter. 

Grinderud bes informere oss i Lp om sin raske, rause og løsningsorieterte inngripen i saken, med tidsfrister for rettelse av feil og mangler. Når en rådmann ansettes, er det en selvfølge at vedkommende er løsningsorientert og samarbeider med byens befolkning. Grinderud burde ha forstått det allerede da hun ble ansatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags