Boligfeltet ved Jondalen skole er nå vedtatt utviklet

Av
DEL

LeserbrevKongsberg er og skal fortsatt være et godt og trygt sted å vokse opp for barn og ungdom. Derfor gikk Kongsberglista i 2015 blant annet til valg på opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur, da vi anser at kravet om en nærskole er til både barnas og fellesskapets beste. Men dette må sees i en større sammenheng og vi programfestet også økt satsning på boligutbygging i de områder som er definert som nærsentra og lokalsenter i kommunen. Boligutvikling i Jondalen, Berg/Heistadmoen, Efteløt og Hvittingfoss vil styrke skoletilbudet. I tillegg kan boligsøkende få realisert drømmen om større tomter enn i byen, mens andre igjen kan være lei av et hektisk byliv og da representerer et boligtilbud i distriktene et attraktivt alternativ. Mange yngre vil også tilbake til stedene hvor de har vokst opp.

Kommunestyret vedtok onsdag 10. april en tilleggsbevilgning til utbyggingen av vann- og avløpsanlegg i Jondalen. Dette anlegget skal knyttes til det nye boligfeltet, eksisterende hus i området og Jondalen skole. Prosjektet har versert i kommunen og det politiske miljøet i altfor mange år og har skapt betydelig frustrasjon for innbyggerne i Jondalen. Takket være en iherdig innsats fra bl.a. Jondalen bygdelag har imidlertid ikke prosjektet fått lov til å dø.

Det er viktig at vi som lokalpolitikere både holder våre løfter og lytter til befolkningens ønsker. Noen ganger lykkes vi, andre ganger kan slike ønsker ikke oppfylles grunnet endrede forutsetninger. Men vi plikter å forsøke å finne løsninger. I tilfellet tomteområdet ved Jondalen skole holdt det hardt. I løpet av alle disse årene prosjektet har vært under utredning, har kostnadene økt kraftig. Bygdefolkets utrettelige innsats var imidlertid en sterkt motiverende faktor til at vi har arbeidet både med administrasjonen, det øvrige politiske miljøet og Kongsberg Tomteselskap for å kunne realisere det nevnte tomteområdet. Kongsberg Tomteselskap ser nå også på andre alternativer til plassering av boligfeltet i nærområdet til Jondalen skole, alternativer som kan gi en bedre økonomi. Det ligger bak vårt vedtatte tilleggsforslag om at kommunen skal ha prioritert innsats for den opprinnelige, eller en alternativ lokalisering ved Jondalen skole som Kongsberg Tomteselskap finner formålstjenlig. Men kommunalt boligfelt blir det. Det er vedtatt!

I tillegg ønsket vi ikke at det kommunale prosjektet skal hindre annen utvikling av andre mulige boligområder i den langstrakte bygda. Vi fikk derfor vedtatt at prioriteten skal begrenses geografisk til 3 km radius fra Jondalen skole, samt at prioriteten skal gjelde i fem år fra og med salgsstart av tomter i boligfeltet. Det var viktig for oss i samarbeidspartiene at en utsettelse av prosjektet ikke skal kunne lamme annen boligutvikling i Jondalen, selv om en ny utsettelse nå synes hypotetisk

Gratulerer, Jondalen!Anders Næss og Kjell Gunnar Hoff,

Kongsberglista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags