Oppløsningen av borettslaget Skinnarberga - juss og moral

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Beboerne /pårørende (fem av beboerne har avgått ved døden i perioden etter brannen) som bodde i omsorgsleilighetene på Skinnarberga da det brant i desember 2017, vedtok 13. september med 16 mot 7 stemmer å oppløse borettslaget. Flertallet, som var dominert av de pårørende, ønsket at forsikringssummen pluss verdien av tomten, skulle fordeles på beboerne/pårørende, anslagsvis kr 1,8 mill. på hver av 24 beboerne/arvingene.

Skinnarberga ble bygget som omsorgsleiligheter. Det ble bygget i direkte tilknytning til kommunens sykehjem samme sted, slik at beboerne kunne dra nytte av tjenestene der og kunne bli vurdert i forhold til ordinære helse - og omsorgstjenester, som helsehjelp, praktisk bistand, dagsenter osv. Beboerne fikk dermed en stor fordel i forhold til andre hjemmeboende ved at en del av tjenestene lå vegg i vegg.

Kommunen solgte tomten for kr 322 000 (1999). Denne har visstnok nå en markedsverdi på kr 8 mill. Byggingen fikk betydelige statlige tilskudd (Husbanken), og ble av praktiske grunner organisert som et borettslag med Kongsberg boligbyggelag som forretningsfører. Alle leilighetene ble tildelt etter vedtak i Kongsberg kommune med det formål å gi botilbud til dem som på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller funksjonshemming hadde behov for bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak. Innskuddet, som det siste året har vært mellom kr 450 000 og kr 500 000, tilbakebetales indeksregulert når beboerne flytter ut.

Øyvind Eek Jensen skrev i Lp den 24. september at vedtektene for Skinnarberga borettslag inneholder en paragraf om at «vedtak om oppløsning ikke vil være gyldig uten godkjenning av tredjeperson». Både initiativet til byggingen, finansieringen, tomt og plassering og det faktum at kommunen tildeler leilighetene, viser at kommunen kan betraktes som denne “tredjeperson”. Kommunens advokater arbeider med å få belyst også flere juridiske forhold knyttet til oppløsningen. Hvis kommunen ikke får gjennomslag for sine synspunktet i forhandlinger med det valgte avviklingsstyret, vil vi be om at kommunen prøver saken for retten. Omsorgsboligene er en del av Kongsberg kommunens omsorgstilbud. Å bygge 24 nye leiligheter til erstatning for Skinnarberga uten forsikringspenger vil naturligvis gå ut over andre deler av kommunens ulike tilbud.

Det er også en moralsk side ved oppløsningsvedtaket. Gjennomsnittlig botid på Skinnarberga på branntidspunktet var i underkant av 5 år (to har bodd der siden 1999, som trakk gjennomsnittstiden opp). Hele fem av beboerne flyttet inn i 2017, to endog bare rundt 1 måned før brannen, mens fire flyttet inn i 2016. De som har bodd der kortest tid vil med andre ord få utbetalt rundt 2,8 ganger innskuddet. Ingen dårlig gevinst på noen måneder. Mange av de øvrige vil få utbetalt 3 til 4 ganger innskuddet grunnet lavere innskudd. Regnestykkene forteller hvor stygt oppløsningsvedtaket er fra et moralsk synspunkt. Skinnarberga er ikke et vanlig borettslag. Det ble ene og alene opprettet av kommunen for å gi mennesker som grunnet sin helsetilstand trengte et sted å bo.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.