Vestsiden må ikke bli et nytt Berja

Av
DEL

LeserbrevLp bringer 20.7.19 en reportasje om advokat Fredrik Neumanns påtenkte nybygg på Nytorget. Han kjenner reguleringsplanene for området, så det er merkverdig at han ikke holder seg til dem, og planlegger bygget deretter. Isteden oppfører han seg som om det er reguleringsplanene for bydelen som har å rette seg etter ham. Han viser kommunestyrets vedtak ingen respekt. Men bystyret lager ikke verne- og reguleringsplaner for moro skyld. De er der for å respekteres, og det må bystyret gir klar tilbakemelding om. Utbyggere har vendt seg til at så snart de dukker opp med «visjoner» og storslagne planer og «utvikling», som kun gjelder egen fortjeneste, så står kommunestyret med lua i hånden og deler ut dispensasjoner. Under Høyres og Aps regime har dette nærmest vært regel, og at reguleringsplaner og vernehensyn er til for å brytes, noe utbyggere tar for gitt. De har fått lov til å gjøre som de ville. Defor har vi nå fått Neumanns planer for Berntsengården, og utbyggers planer for Bergetløkka, som fylkeskonservatoren i praksis har nedlagt forbud mot å bebygges, noe utbygger visste på forhånd, men ikke bryr seg det minste om. Det må bli slutt på at utbyggere kan ta seg til rette. Kommunestyret må, som folkevalgt organ, sette seg i respekt. Regulerings- og vernehensyn er overordnet utbyggers ønske om størst mulig fortjeneste. Det må gis klar beskjed om at avvik ikke tolereres. Å tøye grenser, belønnes ikke. Da har utbyggere forutsigbarhet.
Hva gjelder Berntsengården, så ligger Nytorget i området for bevaring med «Sentrumsplanens prinsippløsning», vedtatt av kommunestyret 11.11.2009. For Nytorget og området omkring, sier prinsippløsningen: «Ingen endringer – eksisterende gater og bygninger beholdes». Dette skal respekteres. Byggehøyde er regulert til høyst tre og en halv etasje. Dette vet Neumann, men han respekterer det ikke. Han tjener ikke nok, klager han. Det er utbyggers problem, ikke kommunens. Kommunens oppgave er å påse at utbygger respekterer Sentrumsplanens prinsippløsning og vedtatte byggehøyder. Åpner vi for å flytte Berja til Nytorget, ruller snøballen, og Vestsiden, byens historiske oase, blir ødelagt. Vi må stille krav til utbygger og til kommunale godkjenninger til hva som kan bygges midt inne i et område med historisk trehusbebyggelse med høy historisk verneverdi. Det må sterkt advares mot å reise en firkantet modernistisk koloss på fem etasjer som vil kunne sees fra store deler av byen, midt i dette historiske området. Christian IVs byplan fra tidlig 1600-tall, har nasjonal verdi som historisk miljø. Et bygg, som det prosjekterte, vil være en estetisk og kulturhistorisk katastrofe. Feilgrepet Krona er mer enn nok. Et bygg som bidrar harmonisk til området, vil øke Nytorgets og områdets attraktivitet. Områder som har ivaretatt sitt historiske særpreg, opplever også en høyere verdistigning. Folk vil bo i veltilpassede historiske og harmoniske omgivelser. Her må det ikke kompromisses om arkitekturen. Det må stilles krav til en mer stilren og klassisk, tidløs arkitektur. De eksisterende empirebygg i området vil være en ledetråd. Finn eventuelt en annen arkitekt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags