Kommunal planlegging er kommunestyrets ansvar

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDiskusjonen om reguleringsplanen på Vestsida går høylytt. I hovedsak er det uenighet knyttet til utformingen av studentboligene og ev. riving av to bygg i Mautitz Hansens gate.

At det er ulike syn på dette er naturlig. Noe annet ville vært merkelig. Men de som engasjerer seg i begge disse sakene bør også tenke over følgende. Etter A følger B så kommer C, og man kan ikke klandre pianisten for å spille hva komponisten har skrevet.

Dersom kommunestyret hadde vedtatt planene for Skauløkka, så hadde ikke planene i Haspa kommet. Dersom kommunestyret ikke hadde tillat KKE å stille gratis tomt til disposisjon for studentsamskipnaden hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Dersom rammene for tilskott til studentboliger hadde vært like i Drammen og Kongsberg hadde det reduserte prosjekt på Skauløkka for øvrig med saltak, vært realisert. Med andre ord det er summen av de vedtak kommunestyret i Kongsberg har fattet sammen med rammene fra departementet, som er bakgrunnen for nåværende forslag om studentboliger. Man kan klandre rådmannen for reguleringsplanen, og KKE for utformingen av boligene, men får som bestilt. Hva som er best og verst av prosjektene på Skauløkka og Haspa er ikke godt å si. Det avgjøres av øynene som ser.

Når det gjelder diskusjonen om arealene rundt ny skole på Vestsida er det en følge av vedtaket om å legge ny skole på samme tomt. Hadde en lagt skolen på nedre platå kunne dette kanskje umuliggjort studentboliger og «reddet» de gamle hus». Eller en kunne funnet en ny tomt og renovert gamleskolen for nye formål.

Så vidt meg bekjent var valg av skoletomt enstemmig i kommunestyret. Det har sikkert sin gode forklaring. Dette legger imidlertid hovedrammen. Når en samtidig enstemmig vedtar at ny skole skal stå klar i 2019, så må rådmannen gi rivetillatelse før reguleringsplanen foreligger. Det blir da litt besynderlig når medlemmer av kommunestyret klager over hastighet og utforming i rådmannens reguleringsplan. Rådmannen fremmer bare et svar på det som en enstemmig har bestilt.

Så burde en i ettertid diskutere om kommunestyret skulle gi rådmannen instruks om å behandle alle reguleringsplanforslag med samme fleksibilitet som en her lagt til grunn. I denne sak er fordeler og ulemper veiet mot hverandre fordi tomtevalget gjør at en ikke kan oppnå den beste løsningen i alle sammenhenger. Det ville antakelig vært en fordel for de fleste om en slik tilnærming blei delt av flere.

Personlige betraktninger fra Dag Fossen vara til UMU for Sp/styremedlem i KKPE.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags