Gå til sidens hovedinnhold

Hva mener dere egentlig? Nå må dere svare

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

22. november i fjor behandlet formannskapet i Kongsberg saken om Byvekstavtale for Buskerudbyen. Her vedtok formannskapspolitikerne følgende innstilling til kommunestyret:

  1. Kongsberg kommune igangsetter arbeidet med lokal bypakke som kan inngå i forhandlingene om byvekstavtale med Staten.
  2. Kommunestyret tar endelig stilling til om Kongsberg skal inngå i forhandlingene med Staten om byvekstavtale for Buskerudbyen sommeren 2018.
  3. Formannskapet har ansvar for den politiske avklaringen i arbeidet fram til endelig vedtak.

I kommunestyremøtet den 10. januar vedtok kommunestyret innstillingen etter et politisk bikkjeslagsmål. Stemmevoteringen ble 18–17 for innstillingen.

Den 31. januar var det nok en gang formannskapsmøte, og her legger rådmannen fram Byutreding for Buskerudbyen til uttalelse. Denne gangen vedtar de samme formannskapspolitikerne følgende - ti mot en:

  1. Byutredning for Buskerudbyen tas til orientering.
  2. Kongsberg kommune godtar ikke bompengering som grunnlag for deltakelse i arbeidet med bypakke og byvekstavtale.

For å si det slik; det har hele tiden vært rimelig klart at prisen for å bli med i en slik byvekstavtale har hele veien vært brukerfinansiering – les bomringer.

Dermed syntes det siste formannskapsvedtaket mildt sagt merkelig. Formannskapet går ikke bare imot seg selv, men formannskapet setter seg altså også over kommunestyret.

Jeg har i tidligere i denne spalten uttrykt skepsis til om ytterligere en bomløsning (i tillegg til E134) i Kongsberg virker fornuftig i forhold til kostnadene, men at det samtidig er politisk dumt å forkaste avtalen før en får et endelig svar på hva en slik avtale faktisk innebærer av fordeler og ulemper. Det mener jeg fortsatt.

Samtidig har Laagendalsposten i de samme spaltene etterlyst en offentlig debatt utenfor de politiske forum og kontorer. Og den har til de grader kommet – tusenvis har meldt seg inn i protestgrupper på sosiale medier og leserbrevene har kommet tett som hagl.

Bortsett fra massive protester, og en og annen sjelden svale som forsøker å forsvare prosjektet, er det tilsynelatende lite nytt som har kommet på bordet siden saken ble behandlet i november og januar.

Dermed fremstår det siste formannskapsmøtet som om noen politikere nå plutselig snur kappa etter vinden.

Derfor er det til å skjønne at rådmann Wenche Grinderud klør seg i hodet og nå ser seg nødt til å spørre hva politikerne egentlig vil.

I dagens formannskapsmøte ber hun om at formannskapet, med eventuell videre behandling i påfølgende kommunestyre, bestemmer seg for ett av følgende alternativ:

  • A: Arbeidet med høring og videre utredning av bypakke og forhandlingsgrunnlag for byvekstavtale gjennomføres i henhold til vedtak av 10.01.18.
  • B: Arbeidet med høring og videre utredning av bypakke og forhandlingsgrunnlag for byvekstavtale gjennomføres ikke.

Rådmannen skriver til de folkevalgte at de selv må ta stilling til om de har anledning til å behandle dette.

Det Grinderud i realiteten gjør er, er å spørre om det er noe vits i å fortsette arbeidet om forutsetningen er at det ikke skal snakkes om bompenger – da en slik løsning i virkeligheten ikke er noe alternativ. Hun forteller samtidig at materialet rundt hele spørsmålsstillingen allerede er sendt ut på høring, og at det allerede er kalt inn til en rekke folkemøter.

For å si det slik: Dette må faktisk politikerne svare på i dag.

Det er de som har sagt både ja og nei.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.