Bommen på Meheia

INNSENDEREN: Per Fossen Hals.

INNSENDEREN: Per Fossen Hals. Foto:

Av
DEL

LeserbrevStatsråd Hareide kunne i forbindelse med åpning av E134 Damåsen-Saggrenda kunngjøre at han ville sørge for at bompunktet i Saggrenda skulle flyttes til kommunegrensa. Han hadde lyttet til det lokalpolitiske og lokale engasjementet.

Arbeidet med å flytte bommen til kommunegrensa har pågått siden 2016, derfor var denne nyheten en skikkelig gladsak. For kommunestyrets medlemmer har dette arbeidet vært viktig av flere årsaker; hovedsakelig for å få alle kommunens innbyggere innenfor bommene, men også hensynet til kommunens innbyggere som bruker de flotte områdene vest i kommunen til skyttersporten, friluftsliv, jakt og fiske var tungtveiende. Kommunestyret har hatt «bomtemaet» oppe ved flere anledninger og gjort flere enstemmige vedtak i saken siden 2016 omkring problematikken rundt bommen på Saggrenda som ville stenge en del innbyggere utenfor sitt eget kommunesentra. Den 12. desember 2018 gjorde et enstemmig kommunestyre sitt siste vedtak om at bommen måtte bli flyttet til kommunegrensa. Buskerud fylkeskommune er garantisten for bompengelånet. I september 2019 fulgte fylkeskommunen opp med et enstemmig vedtak i fylkesutvalget om å flytte bomstasjonen 8 km fra Saggrenda til kommunegrensa. Fylkesrådmannen stipulerte for øvrig inntektstapet ved en flytting til kommunegrensa å utgjøre ca 4 måneders forlenget innkrevingsperiode. Disse vedtakene kunne ordfører ha med seg til Samferdselsdepartementet 19. desember. Siden den gang har det vært jobbet med saken på kryss og tvers av politiske nivåer, partier, samferdselsministre og ikke minst blant beboere, inntil Hareide landet saken 3. juli.

Sp har tillit til at Hareide sørger for at prosessen med flytting av bommen går uten unødvendig opphold. Det må gjøres et reguleringsplanarbeid, men her har vi også tillit til at administrasjonen i kommunen er like effektive som de var da Arsenalet ble omregulert.

Statens vegvesen er tydelige på at denne flyttingen ikke vil forsinke arbeidet med strekningen Saggrenda-Elgsjø. Denne strekningen forventer vi inn i første 6 års periode av NTP.

Statens Vegvesen har også vært tydelige på er at det er uproblematisk å ha en bompengeinnkreving for strekningen Saggrenda-Elgsjø på samme bompunkt på kommunegrensa. Bommen på Diseplass vil ikke bli påvirket, hverken hva gjelder bomsats eller innkrevingsperiode.

Ingen av oss ønsker å betale bompenger, men siden det er en del av veifinansieringen skulle det bare mangle og særdeles viktig at plasseringen ivaretar en mest mulig likebehandling av kommunens innbyggere.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags