Bot til bedring

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Høyres Per Håvard Kleven argumenterer i Lp med at kapital trengs for å skape arbeidsplasser. Han kaller 0,7% formueskatt på kapital over 1,5 millioner som er investert i bedrifter for straff. I hans (og de rikes) terminologi er denne kapitalen ‘arbeidende’. En liknende villfarelse får noen folk til å tro at å eie et musikkinstrument skulle være musiserende. Arbeidende kapital er ikke et akseptert fagbegrep men et svært omstridt begrep som brukes kun av den ene polen i den økonomiske teoriens sandkasse.

La oss videreføre straffe-tankegangen: Mens Klevens bot på ‘arbeidende’ kapital var på 0,7%, var boten på arbeidsinntekten til de 100 som arbeidet for Klevens bedrift omtrent 33% (det nasjonale snittet er lavere men her snakker vi i all vesentlighet om ingeniørlønninger). Det er deres salgsverdi som genererte betydelige overskudd for Klevens bedrift. For produksjonsmidlene i en ingeniørbedrift, er først og fremst de ansattes kompetanse. Om vi nå hadde redusert boten på arbeid til nivået på formue-boten, ville stimulansen for å skape arbeidsplasser være betydelig større enn det avskaffelsen av formuesskatten noen gang kan evne. Dermed gjelder argumentasjonen mot formuesskatt, all skatt og bidrar dermed å til å undergrave grunnlaget for fellesskapets velferdsordninger.

Forøvrig kunne Kleven lett ha kommet unna det meste av formuesskatten ved å utbetale bonus til sine ansatte i form av aksjer. Da ville den ‘arbeidende kapitalen’ vært den samme, mens grunnlaget for boten ikke eksisterende fordi 100 ansatte eiere kunne ha en formue på 1,5 millioner hver før de måtte betale ‘bot’. Kleven har vurdert at botens størrelse ikke kunne oppveie mot selv å beholde den fulle kontrollen over avkastningen de ansattes innsats genererte.

Da vi trengte det mest, nemlig i nedgangstidene som fulgte oljeprisfallet, valgte Kleven å omgjøre sitt ‘arbeidende kapital’ til ikke-arbeidende kapital ved å selge bedriften. Når svensk ‘arbeidende kapital’ har valgt å overta, bunner det i at disse kapitaleierne godtar langt lavere avkastning og betydelig høyere risiko.

Når formuesskatten er så lav som den er, henger det sammen med mulighetene for kapitalflukt til skatteparadis. (Hvorfor er kampen mot skattesnusk og skatteparadis knapt nevnt i valgkampen? Få steder er det mer å hente enn gjennom innkreving av de skattene som er demokratisk vedtatt.) Hele diskusjonen kan reduseres til prinsippet om omfordeling av kapital og avkastning gjennom statlig eller privat initiativ. Høyre og Frp har hatt et uttalt ønske om å konvertere den statlige kapitalen i Kongsberggruppen til privat kapital. De utgjør dermed en større trussel for Kongsbergs industrisamfunn enn lav oljepris.

Til deg som bør stemme vil jeg si: Skatt er bot til bedring av fellesskapets sikkerhetsnett som du forhåpentligvis ikke blir avhengig av i kommende stortingsperiode.

La meg til slutt presisere at jeg verdsetter Klevens innsats som samfunnsengasjert bedriftseier og politiker. Det er han som har brakt sin egen person inn i debatten om formuesskatt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken