Bruk av kommunens penger – ubrukte lokaler

INNSENDER: Heidi Ellingsen, Kongsberg Høyre.

INNSENDER: Heidi Ellingsen, Kongsberg Høyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er lett å sitte på utsiden å mene noe om bruk av skattebetalernes penger i kommunen. Noe er det lett å se positiv/negativt på. Noe er mer innviklet.
Men det bør være lett å se at å bygge stort og deretter ikke ta hele bygget i bruk til kommunale formål er meget ufornuftig. Det er stort sløsing med penger. Bare å velte ut penger til vedlikehold og drift av bygget. Det er overhodet ikke riktig måte å forvalte skattebetalernes penger på.

Store deler av det politiske korpset i kommunen ble byttet ut ved forrige valg. Da må det være lov å være innovativ og se gamle vedtak på annen måte. Et vedtak varer fram til nytt vedtak foreligger. Det er overhodet ikke snakk om å være etterpåklok, men å ta ansvar for fornuftig forvaltning av tidligere vedtak. Det er ingen skam å snu.
Poenget med forslaget om å legge ned kommunal barnehage er to ting:
– Det er ikke nok barnehagebarn i årene som kommer til å fylle barnehager i Kongsberg.
– Kommunale bygg som står tomme og ubrukte, når det er et STORT behov for øvings/treningslokaler i kommunen.
Da må vi ha to tanker i hodet samtidig. Legge ned virksomheter det ikke er behov for, og foreta en ombygging av bygg/lokaler. Da kan det fortsatt være i kommunalt eierskap, men til bruk for litt eldre barn og unge.

I Kongsberg så har vi overskudd av barnehageplasser samt at vi også har plasser til barn med spesielle behov både i private og kommunale barnehager.
Det står IKKE i barnehageloven om at det MÅ være kommunale barnehager i kommunen. Det som står er at kommunen er lokal barnehagemyndighet. Denne loven er ikke så vanskelig å tolke og etterfølge med god blanding av private og kommunale barnehager.

I kulturskolen står det over 700 barn og unge på venteliste. Noe av grunnen er manglende ressurser. Men det er også mangel på tilstrekkelig øvingslokaler. Dette til tross for at kommunestyret vedtok å bygge om Fredheim skole så vil ikke dette være nok av øvingslokaler.

Idretten trenger også treningslokaler, ikke all idrett foregår på grønt underlag eller parkett. Innen kultur og idrett så har vi for eksempel judo, karate, kor, teater, folkedans, speidere osv., som også trenger trenings/øvingslokaler.
Derfor må vi som folkevalgte representanter evne å videreformidle fornuften i bruk av penger og formidle behovet politisk. Vi må derfor ikke være så prinsippfaste på gamle vedtak og ha flere tanker i hodet samtidig.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags