Stor honnør til Øystein Senum, som i formannskapet utvetydig har satt foten ned for en sentrumsbomring i Kongsberg.

Kongsberg er en av få norske byer som har lyktes med en sentrumspolitikk ved å unngå å etablere store handelssentra utenfor byområdet. Bakgrunnen for dette er å finne i en lokal miljørettet transportplan for redusert bilbruk og et ønske om å holde liv i bysentrum. Rådmann og kommunestyre i Kongsberg bør vite det.

Byråkratene i Buskerudbyen vet ikke det. De fremmer nå en plan med en sentrumsbomring i Kongsberg, som er i sterk motstrid med vedtatt lokal politikk. En bomring rundt sentrum i Kongsberg vil bidra til å redusere handel og liv i sentrum og det vil øke presset om etablering av handelssentre utenfor bykjernen og bomringen, med tilhørende økt bilbruk.

Kongsberg er ikke en storby, som noen lokalpolitikere ønsker å tro. Ny E134 vil endre dagens trafikkbilde i sentrum. Det krever nye stimuli for et levende sentrum, ikke det motsatte.

Samferdselsdepartementet besluttet at Kongsberg ikke skulle inngå i Buskerudbypakke 2. De store og dyre prosjektene, som også er prioritert i Nasjonal transportplan, er lokalisert til Drammens-området. Prosjekter som nå er viktige for Kongsberg er: Ny E134 omkjøringsvei, som håndteres med et eget bompengeprosjekt, og statlige investeringer i jernbanenettet, som også holdes utenom bypakken.

I Formannskapet sa Øystein Senum, Venstre, et tydelig nei til sentrumsbomring. Det gjelder vel også Kongsberglista, SP og FrP, slik jeg tolker dem.

Da gjenstår (som vanlig) Høyre og AP. Så langt jeg kan forstå Høyres tåkeprat, er de stadig tilhengere av bompenger i Kongsberg sentrum – de vil bare avvente ny teknobrikker som registrerer hvor vi har kjørt og så kan vi betale bomavgift via overvåking i stedet?