Høyres gruppeleder Helge Evju hevder i tirsdagens utgave av Lp at Høyre ikke har stemt for noen bomring, men «Vi vil derimot ha utredet hvilke muligheter som ligger i å kunne inngå en byvekstavtale uten en bomring». Det er vanskelig å forstå at Høyre ikke på forhånd satte seg bedre inn i premissene for å kunne delta i Byvekstavtalen.

Den 18.10.17 holdt direktør Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen et foredrag om Byvekstavtalen for formannskapet. Han sa at for å kunne delta stiller Staten «krav om brukerbetaling (i praksis bompenger)». I saksutredningen til formannskapsmøte den 22.11.17 og til kommunestyremøte den 10. januar, skrives det mye om kravene til brukerbetaling (i praksis bompenger) som en stor del av finansieringsgrunnlaget for avtalen, og bl.a. om det skal være enveis eller toveis innkreving. Uten å gjenta hele dokumentet nøyer jeg med følgende sitat fra saksutredningen: «Det å gå inn i byvekstavtale medfører i praksis lokal bompengeinnkrevning og at lokal personbiltrafikk i byområdet i Kongsberg blir belastet med bompenger».

Evju bekrefter dessverre i innlegget i Lp at han vil at kommunen fremdeles skal forholde seg til kommunestyrets flertallsvedtak om byvekstavtaleutredning og følgelig godta innføring av bompenger som utgangspunkt for videre utredning. Det til tross for at han snudde og stemte mot i formannskapsmøte den 31.01, sammen med Kongsberglista, Venstre, Sp, FrP og Ap, som også snudde.

I formannskapsmøte onsdag 7. februar har han mulighet til å avklare hva han og Høyre egentlig mener.