Roger Olsen spør i Lp den 8. august om de politiske partiers holdninger til ønsket om å etablere et permanent asylmottak i Statbyggs lokaler på Raumyr.

Kommunalsjef Jens Sveaas redegjorde i Lp den 10. august om prosessen rundt arbeidet med reguleringsplaner og bruksendringer og at en endelig innstilling om ja eller nei fra administrasjonen i kommunen må opp til politisk behandling når planarbeidet er avsluttet, et planarbeid hvor høringer inngår.

Vi i Kongsberglista kommer til å stemme nei til den ønskede bruksendringen. Vi håper i stedet på en dialog med Statsbygg om bruk av anlegget som kandidat til Politihøyskolen ev. andre formål nærmere opp til den opprinnelige bruken.