Den politiske kampen om Knatten i Øvre Sandsvær

FLOTT UTSIKT: Første gang 17. mai blei feiret i Sandsvær var i 1885 på Knatten. 135 år seinere heiste igjen sandsværingene flagget på dette unike utsiktsstedet.

FLOTT UTSIKT: Første gang 17. mai blei feiret i Sandsvær var i 1885 på Knatten. 135 år seinere heiste igjen sandsværingene flagget på dette unike utsiktsstedet. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er hyggelig å lese i LP 16.5. at sandsværinger har tatt ansvar for å rydde fram den fantastiske utsikten fra Knatten. Men tidligere sikring av dette unike utsiktsstedet for allmennheten var en meget hard og langvarig politisk kamp.

Knatten er altså en utsiktskolle som ligger helt inntil Heistadmoen boligfelt. Det flotteste utsiktsstedet i kulturlandskapet i Øvre Sandsvær. Det mente også våre forfedre langt tilbake i tid. De gravla sine kjære på idylliske områder, gjerne med flott utsikt, slik våre kirker ligger i dag. Her finner vi derfor graver helt fra jernalderen, år 500 før vår tidsregning til 1030 etter.

Gjennom tidene var Knatten et populært utsikts- og samlingssted. I boka «En sandsværskole gjennom 100 år» av Gerd Næss skriver hun om Knatten som der er kalt Einarsknatten: «Første gang 17. mai ble feiret i Sandsvær var i 1885 på Einarsknatten.»

Rett etter krigen startet 17. maifeiringen i Øvre Sandsvær med gudstjeneste i Hedenstad kirke etterfulgt av barnetog til Heistadmoen. Foreldre med mindreårige barn, besteforeldre med flere samlet seg på Knatten. På grunn av panoramautsikten fra stedet kunne de se barnetoget med alle flaggene i det velpleide kulturlandskapet med lauvkledde trær og spirende jorder hele veien fra kirken og opp til Heistadmoen. Etter barnetoget stilte Forsvaret sine områder til disposisjon for leik og andre aktiviteter. Kantina var åpen med salg av 17. mai-mat.

Men i 1966 gjorde Forsvaret noe som vakte både forargelse og sinne i Sandsvær-bygda. Plutselig, og helt uventet, bygde man en kommandantbolig på Knatten. Flott utsikt for kommandanten, men derved var også utsiktskollen privatisert, allmennhetens bruk opphørte. Sandsværinger har ikke for vane å tråkke inntil folks vegger.

På begynnelsen av år 2000 hadde Skifte Eiendom oppdraget med å utvikle boligfeltet på Heistadmoen. Eksisterende boliger skulle rustes opp, det skulle selges tomter. Befolkningsmengden i feltet ville derfor øke vesentlig. Det var helt åpenbart behov for et større nærfriområde inntil boligfeltet. Under behandlingen av reguleringsplanen fremmet derfor Arbeiderpartiet forslag om fjerning av Forsvarets utleiebolig på Knatten. Slik at beboerne på Heistadmoen boligfelt, og allmennheten for øvrig, igjen fritt kunne benytte dette unike utsiktsstedet.

Forslaget om fjerning av kommandantboligen resulterte i store protester fra Skifte eiendom. De kunne nå miste muligheten for inntekter fra salget av den flotteste utsiktseiendommen i Øvre Sandsvær, kanskje den flotteste i hele Kongsberg kommune. Men, en utbygger som tjener gode penger på å utvikle et boligfelt må faktisk også ta økonomisk ansvar for nødvendige grøntområder for beboerne. Dette kan en kommune pålegge utbyggeren uten økonomisk ansvar for kommunen. Det ble bekreftet av en av landets daværende ledende jurister på Plan- og bygningsloven, Daniel Rogstad.

Allikevel skreiv kommuneadministrasjonen v/rådmannen i sin innstilling til kommunestyret: «For å effektuere et vedtak om riving av omsøkte bygning, må kommunen bekoste erstatning av boligen etter takst.» Men i kommunestyremøtet den 13.10-2005 stemte 24 representanter for fjerning av kommandantboligen: 11 Ap, 5 SV, 1 RV, 2 KrF, 3 Frp og 2 V.
11 representanter stemte imot: 7 H, 2 Frp og 2 Sp.

Skifte eiendom påklaget vedtaket om fjerning av kommandantboligen, men fikk ikke medhold i det kommunale UMU-utvalget i møtet 25.1-2006. Flertallet i UMU sendte klagen videre til Fylkesmannen. For i dette UMU-møtet stemte Ap, SV, V og Sp for å avvise klagen fra Skifte eiendom. H og Frp stemte for rådmannens forslag som gikk ut på å ta klagen til følge, altså ikke sette krav om fjerning av kommandantboligen.

Fylkesmannen fant ingen grunn til å ta klagen fra Skifte Eiendom til følge. Kommandantboligen måtte så fjernes, og kommunen blei ikke påført noe utgifter til dette.

Arnfinn Tveita med familie startet nylig skogrydding for å få fram den flotte utsikten fra Knatten. Forsvaret v/Ola Konglevoll og Forsvarsbygg skal ha ros for å gi rask tillatelse til hoggingen. Rett før 17. mai bar speiderne i Øvre Sandsvær opp en bjørkestamme som midlertidig flaggstang. 17. mai vaiet det norske flagget igjen på dette eldgamle og tradisjonsrike utsiktsstedet, som skal være til glede både for oss og framtidige generasjoner.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags