Domstolkommisjonens forslag

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelige resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolens organisering.
Kommisjonen har nå lagt fram sin første delutredning.

Kommisjonen foreslår at tingrettene i Drammen, Kongsberg, Eiker, Hallingdal og Valdres skal slås sammen til en tingrett med navnet Buskerud tingrett og at jordskifterettene i Viken, innlandet og Vestfold og Telemark slås sammen til Vestre Viken jordskifterett.

Buskerud tingrett og Vestre Viken jordskifterett skal høre under Agder lagdømme og har lokaler i Drammen og på Nesbyen.
Valget av Nesbyen skyldes blant annet at jordskifterettene i Valdres og Hallingdal foreslås samlet i Nesbyen.
Løsningen vil skape et sterkt fagmiljø i Nesbyen.

Nore og Uvdal Høyre ser positivt på at det bygges opp et sterkt fagmiljø ved tingretten og jordskifteretten på Nesbyen. Av hensyn til reiseavstander og faglig juridisk bistand vil dette være en stor fordel for innbyggerne i distriktene I Numedal, Hallingdal og Valdres. Det vil øke interessen blant annet for at advokater vil etablere seg i vårt område.

Tidligere har rettskretsen her vært under Borgarting lagdømme med hovedsete i Oslo.
Ventetiden har vært 1 til 2 år. Det er derfor en stor fordel at Buskerud tingrett nå skal tilhøre Agder lagdømme som blant annet er lokalisert i Skien.

Nore og Uvdal Høyre vil støtte forslaget om å opprette Buskerud tingrett og Vestre Viken jordskifterett med lokalisering blant annet til Nesbyen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags