Jeg har siden 1978 og fram til jeg gikk av med pensjon for fem år siden, vært fast ansatt som offentlig godkjent hjelpepleier ved Kongsberg sykehus. Jeg har i løpet av den tiden også vært ledende plasstillitsvalgt for Hjelpepleiergruppen i nesten 6 år - samt sittet en periode i styret for Kongsberg sykehus.

Først må jeg få berømme de tillitsvalgte for Legeforeningen ved Kbg.sykehus som våger å stå fram offentlig med sine synspunkter i denne saken. «Den som intet våger- intet vinner»! Jeg har forstått at deres hensikt er pasientsikkerhet!

Jeg stiller med undrende og er veldig skuffet over at Martin Kolberg "står på barrikadene" for at Øyeavdelingen ved Drammen sykehus ikke må flyttes til Bærum sykehus!

Hvorfor? Bærum sykehus ligger da vitterlig innenfor Vestre Viken helseforetak! Nei, dette bekymrer ikke meg! Men - det som virkelig BEKYMRER MEG er at hvis en av oss som bor i Numedal( med mange hytteområder) blir utsatt for ei alvorlig ulykke eller et akutt sykdomstilfelle så kan vi ikke "stabiliseres" ved Kongsberg sykehus (før vi ev.må overføres videre til spesialister)- dette fordi det ikke lengre er Kirurgisk akuttberedskap ved Kongsberg sykehus. Det er her du - Martin Kolberg - burde "stått på barrikadene" og stortingsrepresentantene på "Buskerudbenken" må snart forstå at det er 3 sykehus i vårt fylke - ikke bare Drammen sykehus.

Innenfor sykehus-"hierarkiet" var vel jeg "lavest på rangstigen", men jeg hadde gleden av å være "nær" pasientene. I de siste årene av mitt yrkesaktive liv var det veldig mange som ga uttrykk for at de ikke kunne forstå hvorfor et nytt Sentralsykehus skulle bygges på Gullaug (nå Brakerøya) - hvorfor må vi gjennom all trafikken i Drammen når vi i Øvre- eller Nedre Eiker kunne ha god tog- og bussforbindelser og ikke minst nok parkeringsplasser!

Det meldes nå om nye innsparinger ved Kongsberg sykehus - fødeavdelingen er visst også nevnt! At fødeavdelingen skulle nedlegges var noe av det først jeg fikk høre da jeg begynte ved sykehuset, så for meg er vel "ringen sluttet"! De som har jobbet på fødeavdelingen bør få en "fortjenestemedalje"!!!- godt at de får mye "ros" i "nyfødt"-annonsene i alle fall!

Hva med alle millionene som er sløst bort på Gullaug-tomta? Og er grunnforholdene noe bedre på Brakerøya?

Hva med alle millionene som er sløst bort på Gullaug-tomta? Og er grunnforholdene noe bedre på Brakerøya? Har til og med hørt snakk om at vannet fra Drammensfjorden ved "ekstremvær" kan komme til å flomme innover der også?

Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke alle de flotte kollegene jeg hadde i alle år for samarbeidet, og få ønske lykke til videre med driften av sykehuset!