Gå til sidens hovedinnhold

VESTRE VIKEN, HELT OG DELT

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leser daglig om angst og frustrasjoner blant ansatte på Drammen Sykehus, innbyggere i Drammen og Buskerud politikere. Frykt for kanskje å miste deler av funksjoner eller til og med flytting av spesialisttilbud til ett av de andre sykehusene i Vestre Viken.

Vestre Viken Helseforetak består av 5 lokal sykehus – Kongsberg, Drammen, Bærum, Ringerike og Psykiatri/rus, og av de somatiske sykehusene er det Bærum som har det største befolkningsgrunnlaget.

Drammen sykehus har tidligere vært titulert sentralsykehus, og hadde en sentralsykehusfunksjon i Buskerud for sykehusene Ringerike, Kongsberg og Drammen.  Bærum sykehus var eget foretak (sykehuset Asker og Bærum) i Akershus fylke. De 4 somatiske sykehusene er nå alle lokalsykehus.

Ved stiftelsen av Vestre Viken i 2009 ble fylkesgrenser satt til side og nye grenser og føringer laget for «opptaksområder». Samtidig begynte en overføring av sykehusfunksjoner fra Bærum, Kongsberg og Ringerike til Drammen, omtrent samtidig som det ble spyttet inn sekssifrede beløp i oppussing, renovering og utvidelser på Drammen sykehus.

Øyeblikkelig hjelp, kirurgi ved Kongsberg ble overført til Drammen. Fra Ringerike forsvant barnelegene i vaktordninger og pasienter med prostatakreft, som tidligere var blitt operert på Ringerike, måtte nå reise til Drammen fordi man skulle lage ett «robust fagmiljø». Bærum mistet funksjoner som bryst- og urologisk kreft, og karkirurgi.

Vestre Viken må snart begynne å tenke og handle som ett foretak

 

Tidligere hadde Rikshospitalet ansvar for en del av pasientgruppene for befolkningen i Asker og Bærum. I forbindelse med Oslo-prosessen, ble det bestemt at disse funksjonene skulle flyttes til Vestre Viken. Vestre Viken bestemte da at disse funksjonene skulle ivaretas av Drammen. Dette innebærer at disse fagmiljøene har blitt vesentlig større.  

Representanter som i dag uttrykker sjokk og indignasjon over «tap av funksjoner», enten på vegne av selv eller grupper, bør sette seg inn i historien til Vestre Viken. Vi er flere som har «mistet» funksjoner, og vi savner en helhetstenkning. Vestre viken er mer enn bare Drammen sykehus.

Vi opplever det som noe problematisk at helseforetaket selv ikke klarer å formidle dette tydelig nok til ansatte og befolkningen i vårt opptaksområde, og på den måten understøtter mye av det som kommer fram i lokalavisene.

Vestre Viken må snart begynne å tenke og handle som ett foretak – løfte blikket og se på de muligheter foretaket allerede har.  Hvordan gi ett godt og likeverdig tilbud til ALLE pasienter i opptaksområdet.

Har all befolkning i VESTRE VIKEN ett likeverdig helsetilbud? 

 

Det er mange spørsmål vi kunne ønsket oss svar på, bl.a.

• Er tilbudet til pasientene i Nore – og Uvdal like bra som til pasientene i Drammen by etter at bløtdelskirurgien er flyttet fra Kongsberg?  Er denne ordningen blitt gjenstand for grundig evaluering?

• Har samling av prostatakreft i Drammen gjort at pasientene i Bærum og Hallingdal har fått ett bedre tilbud, med dyktigere leger, færre komplikasjoner og bedre overlevelse?

• Har flytting av barnelegevakt fra Ringerike til Drammen ført til at foreldre og barn i Ringeriksområdet føler seg mer trygge og komfortable når barnet deres blir akutt syk eller skadet og må reise direkte til Drammen for å bli undersøkt av barnelege?

Har all befolkning i Vestre Viken et likeverdig helsetilbud? Likeverdige tjenester for alle var et sterkt argument under Helsereformen, men vi savner evalueringer som kan bekrefte at dette ble resultatet.

Det er et ord som sier «du står der du sitter» det betyr at hvor du har din nærhet, er hvor dine bekymringer og engasjement ligger. For oss tillitsvalgte fra sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg vil det medføre at vårt oppdrag kretser rundt de utfordringer som er knyttet til «våre respektive sykehus»

Vi sitter i verv hvor våre medlemmer har plassert sin tillit i at vi ivaretar deres interesser på en så bra måte som mulig.

Men vi er også en del av en større helhet, nemlig Vestre Viken Helseforetak, hvor også Drammen Sykehus og Psykisk Helse og Rus danner helhetsbildet. Det betyr at vi også skal være positive bidragsytere i å se på hva som representerer helhetsbildet. Her ligger opplevelsen av samarbeid, deltakelse, påvirkningskraft og reell medbestemmelse inn som faktorer som påvirker vår evne til å tenke helhetlig. Dette er viktig, for beslutninger knyttet opp mot Drammen Sykehus innvirker på de andre institusjoner i foretaket.

Helse og omsorgsdepartementet ved helseministeren har gitt direktiver til en optimalisering av hvert enkelt foretak sine ressurser for en best mulig pasientbehandling. Dette følges opp fra Helse Sør Øst i forhold til vårt foretak.

Hva betyr dette for de enkelte sykehus?

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.