Gå til sidens hovedinnhold

FARE PÅ FERDE

Artikkelen er over 4 år gammel

Vend i tide, det er ingen skam å snu, skriver Bjørg Sandbæk.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gamle ordtak bruker forbindelsen til farlige dyr når noe truer ens sikkerhet.

Nå ropes det ulv i Drammen fordi det er forslag om å flytte øyeavdelingen fra Drammen sykehus til Bærum. Øyeavdelingen har vært i Drammen i 30 år. Dette er sikkert ille nok.

Det har siden 2011 vært ropt både bjørn, ulv og gaupe i Numedal og Kongsberg. Vi har hatt et livreddende sykehus i 275 år, men å legge ned akuttkirurgien her ville visst være greit, og blei som vi alle veit gjennomført i 2012. Dette har hatt mange uheldige konsekvenser. Av mange blir dette undervurdert.

Fagdirektør i Vestre Viken sier blant annet at det ikke har vært alvorlige hendelser. Ikke helt i tråd med virkeligheten. Siste nå er to akuttpasienter som ble sendt til Kongsberg sykehus som av ovennevnte grunn ikke har akuttkirurgisk beredskap.

I slike akutte situasjoner er tid avgjørende. Utfallet av at eventuelle inngrep skjer raskt kan jo bety om en pasient får leve eller ikke.

Er det vurdert om vedkommende kunne vært reddet dersom det hadde vært akuttkirurgisk beredskap her på Kongsberg?

 I dette tilfellet som omtales i Lp 16.11.2016 sier avdelingsoverlege Anders Bjørneboe ved kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus at han mener stoppet på Kongsberg ikke var avgjørende for at pasienten døde.

Er det vurdert om vedkommende kunne vært reddet dersom det hadde vært akuttkirurgisk beredskap her på Kongsberg? At minuttene i dette tilfellet blei mange, er det vel ingen tvil om. Først en dialog om pasientene skulle til Kongsberg, hvor fagpersonell her understreket den etablerte praksisen om at slike akuttpasienter skal rutes til Drammen.

Drammen sykehus insisterte på at pasientene skulle til Kongsberg. Etter et opphold på Kongsberg ble de transportert til Drammen. Utfallet var jo at en pasient døde. Det må ha vært en enorm stor belastning både for pasient og pårørende å være vitne til dette opptrinnet hvor minuttene (timene?) går og livet henger i en tynn tråd.

Når vi først er inne på dette med avstand til akuttkirurgi, må jeg igjen påpeke at vi får stadig høre om velutstyrte ambulanser og helikopter. Disse gjør en utmerket jobb, men de er avhengige av forholdene.

Når det gjelder ambulansene er jo veistandarden avgjørende. Det er jo ikke i lufta, men på bakken helikopter skal hente pasientene. Dette er jo helt væravhengig.

Det er jo forsket mye på dette, og det er ikke funnet at det er hverken pasientvennlig eller økonomisk lønnsomt med store «Monstersykehus».

 

I flere år har vi blitt forespeilet at vi må regne med mer regn, tåke og vind her i landet. Dette må vi da forholde oss til og ikke legge ned livreddende lokalsykehus til fordel for helikopter som en ikke kan stole på.

Dette fikk de jo igjen erfare ved en ulykke i Atrå 14.11.2016. En bil med 3 personer kjørte av veien og inn mot et tre på grunn av meget glatt føre. Luftambulanse ble rekvirert, men hadde ikke mulighet til å lande på grunn av tåke.

Bør ikke dette spillet snart ta en ende? Det er jo forsket mye på dette, og det er ikke funnet at det er hverken pasientvennlig eller økonomisk lønnsomt med store «Monstersykehus». Derfor «Vend i tide, det er ingen skam å snu».

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken