Gå til sidens hovedinnhold

SYKEHUSET VÅRT

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vårt lokale sykehus er kraftig styrket etter 2012. Da var sykehuset nedleggingstruet. Det bød ikke på særlig motstand å legge ned eller stenge avdelinger eller funksjoner. Og forfallet rådet både bygningsteknisk og utstyrsmessig.

Nå er situasjonen dramatisk forbedret. Sykehusets framtid er sikret. Betydelige oppgaver er overført fra Drammen, og denne utviklingen videreføres. Bygg og utstyr oppgraderes for hundrevis av millioner. Samtidig med at vedtakene om overføringer og investeringer er blitt fattet, har sykehuset klatret på rankingen, til å bli ett av de aller beste i landet.

På særlig ett område finnes det imidlertid mangler som gjør at vi ikke kan si at vi har et fullverdig lokalsykehus. Akuttberedskapen er mangelfull. Kongsberg sykehus (KS) mangler den nødvendige kapasitet og tilstedeværende kompetanse til å håndtere store og komplekse ulykker med mange skadde. Og det er ikke bare for katastrofescenarioer at akuttberedskapen er haltende. Hele lokalsamfunnet har i en årrekke gitt svært tydelige signaler om dette. Uten at det har hjulpet. Før nå.

Sist torsdag besluttet styret i Vestre Viken HF å etablere ei gruppe som skal vurdere hvordan akuttmedisin ved KS skal bli bedre. Gruppa får i oppgave å finne fram til forbedringstiltak med positive effekter på området. Det skal og må arbeides effektivt. Styret vil ha resultatene på bordet innen 1. november i år.

Og vi skal selv delta! Det er del av vedtaket at fagmiljøene i Drammen og Kongsberg skal være representert, og at primærhelsetjenesten fra begge kommuner skal delta i arbeidet. Og da må Kongsberg kommune stille opp!

Grunnlaget er godt. Nasjonal helse- og sykehusplan, som ble lagt fram av helseminister Bent Høie (H) og vedtatt av Stortinget i fjor, sikrer at vårt lokale sykehus skal videreføres som et «akuttsykehus». Det betyr at det skal satses på sykehuset som ett av Vestre Vikens «sykehus i nettverk». Dette siste innebærer at når det bygges nytt sykehus i Drammen, så vil kompetanse og kapasitet for de mest krevende oppgavene samles på Brakerøya, mens andre oppgaver skal desentraliseres i større grad enn det tidligere har blitt lagt opp til. Nytt sykehus i Drammen betyr at de tre lokalsykehusene Kongsberg, Ringerike og Bærum blir større og får flere oppgaver!

For KS gir dette muligheter til en generell styrking for bedre og sikrere behandling, til en styrking av akuttmottak og –medisin, og til økt effektivitet og bedre samordning med andre sykehus og med primærhelsetjenesten. Slike resultater er ikke gitt på forhånd. Men en god medvirkning fra Kongsbergs side kan øke sannsynligheten for at disse forbedringene realiseres. Fra Høyres side ønsker vi definitivt å bidra, i godt samarbeid med Drammen sykehus og øvrige deler av Veste Viken.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.