E134 og flyttingen av bommen

Kjell Gunnar Hoff, Kongsberglista

Kjell Gunnar Hoff, Kongsberglista Foto:

Av
DEL

LeserbrevFylkestingsrepresentant Bjørn Tore Ødegården, A, skriver bl.a. følgende i et innlegg i Lp den 6. juli:

«Det hevdes at flyttekravet kom fordi man skulle redde innbyggerne på Meheia fra bompenger. Det er uforståelig. Eneste grunnen til at bomplasseringssaken kom opp til ny behandling, også i Kongsberg kommunestyre, var at vi i fylkespolitikken i Buskerud ønsket å finne en løsning for beboerne på Meheia. Jeg fikk personlig med meg samtlige partier, først i fylkesutvalget, og så i fylkestinget, på et vedtak som om Kongsberg hadde stilt seg bak forslaget, ville gitt beboerne på Meheia gratis passering ved bompunktet i Saggrenda».

Jeg stor respekt for innsatsen Ødegården har gjort og gjør i fylket på vegne av Kongsberg, men her skjønner jeg ikke hva han mener. Jeg var en av dem som kjempet målbevisst og lenge, ikke minst overfor og med enkelte stortingspolitikere (Per Olaf Lundteigen, Sp og senere Morten Wold, Frp) for å få flyttet bommen, og jeg er ukjent med det Ødegården skriver. Ja, dette er en svært viktig sak for beboerne på Meheia, men også for de mange, lokale skytterne som trener flere ganger i uken på Meheia skytesenter og for Kongsbergsfolks fortsatt frie tilgang til Øksne-Kolnes-området. Selv med gratis bompassering for fastboende, ville det begrenset tilgangen til aktivitet med andre innbyggere i kommunen. Barn i samme skolekrets ville f.eks. få en bom mellom seg. Aktiviteten dem imellom ville kunne bli skadelidende.

Kommunestyret sendte den 13. september, 2017 sin siste og enstemmige uttalelse til Statens vegvesen, Buskerudbenken på Stortinget, fylkesordfører og leder av fylkets samferdselsutvalg om at bommen måtte flyttes til kommunegrensen. I uttalelsen heter det bl.a. at «begrunnelsen for kommunestyrets anmodning er at prinsippet for å kreve bompenger er at det er «sammenheng mellom betaling og nytte, noe som innebærer at de som betaler skal ha nytte av veiprosjekter bompenger finansierer» (Arbeidsutkast Styrings- og strategistaben, Statens vegvesen Region Sør, 08.12.2017). For dem som bor innenfor kommunegrensen på Meheia og som arbeider i f.eks. i Saggrenda, Teknologiparken og ellers på Vestsiden, vil ha svært liten eller ingen nytte av den nye E134. Dette ivaretar en likebehandling av kommunens innbyggere. I tillegg vil det ta hensyn til innbyggere som benytter seg av en begrenset del av traseen for å drive ulik aktivitet i området».

Et flertall og et mindretall blant lokalpolitikerne, som Ødegården synes å mene, er ikke å få øye på. Her var det full enighet også denne gangen da kommunestyre uttalte seg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags