Rådmannsvelde i Kongsberg

Lars på ferietur til vestlandet

Lars på ferietur til vestlandet Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Er det innbyggernes valgte kommune – politikere eller rådmannen med sin stab som styrer Kongsberg?

Personlig har jeg nå nylig opplevd to eksempler som forvirrer meg:

1. Rådmannens budsjettutkast for Kongsberg kommune år 2020.

Her foreslår rådmannen et kutt på 2 % for alle enheter i Kongsberg kommune.

Dette begrunnes med stram økonomi og stort behov for å skape reserver da gjeldsbyrden begynner å bli uoversiktlig.

Man tar dessverre ikke utgangspunkt i de enhetene som sliter med å tilfredsstille budsjettkravene, nemlig helse og omsorg som har fått nye oppgaver innen rus og psykiatri og hvor det stadig blir flere eldre å ta vare på.

Man overlater til politikerne å argumentere for gode tiltak innen helse og omsorg. Heldigvis så var det politikere som så nødvendigheten i å argumentere for å bedre situasjonen ved å tilbakeføre bl.a. 2 årsverk til hjemmesykepleien.

2. Innlånsordningen for søkere til omsorgsboliger.


Her foreslår rådmannen å avskaffe en ordning som nå for ganske mange har vært vellykket de siste 16 år.
Innlånsordningen, sammen med den kommunale bostøtteordningen som ble avviklet i januar 2018, ble slik tilrettelagt at alle som ønsket en omsorgsbolig fordi helsa sviktet skulle være søknadsberettiget uavhengig av inntekt eller formue.

Blir ordningen avviklet så ender det kanskje opp med at omsorgsbolig kun blir en ordning for de rikeste.

Men her kan faren være at de rikeste finner andre løsninger enn å bli boende ute i periferien med det resultat at
boligene kanskje da blir stående tomme. De rikeste ønsker ikke og de med minstepensjon har ikke råd.

Hva kan da bli resultatet? Jo flere og flere velger å bli boende hjemme i egen bolig lengst mulig selv om man kanskje ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Da må hjemmesykepleien trå til i sterkere grad og det er en enda dyrere ordning enn omsorgsbolig. Den økende ensomheten har man heller ikke tatt hensyn til.

Nylig leste jeg om en mann på 86 år som ble funnet død i sin leilighet flere dager etter at han var gått bort og i
leiligheten var det både søppel og skrot..

At rådmannen ønsker å avvikle en ordning som også er til stor fordel for kommunen økonomisk er enda vanskeligere å forstå. Man opererer med markedsleie og har ikke tatt hensyn til hva boligen egentlig har kostet kommunen, ikke trukket ifra husbanktilskudd og tilbakeført merverdiavgift før man beregner husleien.

Når man så leser saksutredningen som ble presentert politikerne i formannskapet så blir man ikke klokere, men heller mer forvirret. Kanskje er det meningen.

Flertallet i formannskapet innstilte for å avvikle ordningen.

Rådmannen og staben er godt betalte ansatte i den hensikt å tjene byens innbyggerne på best mulig måte.
De jobber med slike saker daglig og det er de som utreder sakene for politikerne.

Politikerne er frivillige, idealistiske og dårlig betalte ambassadører for innbyggerne og de må ha tiltru til at sakene blir skikkelig og korrekt utredet hva angår både fordeler og ulemper og ikke nødvendigvis må ettergås for å finne sannheten. Det tar både timer og dager og kanskje også uker for å sette seg inn i alle saker og ikke er alle økonomer heller. Kunne det tenkes at man har forskjellig agenda?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags