Dagen etter valget blir politikerne demente – de glemmer alt de har lovet.

Line Spiten

Line Spiten Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Slik innledes saken i Aftenposten 26. januar i år, der professor i eldremedisin Bettina Husebø er intervjuet. Bakgrunnen er flere saker i mediene den sisten tiden om vold på sykehjem, og om sykehjem som mangler kompetanse til å ta seg av de pasientene de har ansvar for. I saken er Husebø tydelig på at dette ikke er de ansatte i sykehjemmet sitt ansvar. Dette er politikernes ansvar.

Jeg er selvfølgelig helt enig med henne.

Helse- og omsorg er en av mine hjertesaker. Det er en viktig oppgave for kommunen og dermed det samme for oss politikere. Men det er ikke en enkel sak- noe vi fikk en liten smakebit av under behandlingen av kommunens budsjett før jul. Handlingsrommet er lite. Utfordringene er store.

Her i Kongsberg er heltidskultur en av de store satsingene i helse- og omsorg. Heltid er forbundet med en rekke gevinster. For både pasienter og arbeidsgivere gir heltid økt forutsigbarhet og bedre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Ikke minst handler heltid om å kunne forsørge seg selv og å ha forutsigbarhet med hensyn til arbeid og fritid.

Det er allikevel en ting jeg mener det må rettes større oppmerksomhet mot og det er kompetansebehovet. Husebø påpeker i artikkelen at eldre ofte har sammensatte behov og flere sykdommer. Dette betyr at ansatte må være faglig oppdatert for å gjøre jobben godt nok. Utviklingen de siste årene hvor pasienter sendes hjem fra sykehus tidligere og med flere som har sine siste dager på sykehjem, har økt behovet ytterligere. De gamle er sykere og har mer sammensatte problemer enn for bare få år siden.

I Halden kommune gjennomførte de et fagutviklingsprosjekt der målet var skape en større oppmerksomhet om symptomer på akutt sykdom hos eldre. De ansatte deltok på kurs hvor det å oppdage sykdomsforverring tidlig, og å sette i gang tiltak på et tidlig tidspunkt fikk stor oppmerksomhet. I tillegg ønsket de å styrke samhandlingen mellom kommunens tjenestenivåer og redusere antallet pasienter som er inn og ut av sykehuset- «svingdørspasientene». Målet var at de ansatte skulle føle seg tryggere i møte med stadig sykere pasienter. Dette viste seg å ha stor relevans for arbeidet deres og evalueringen i etterkant viste at symptomer på sykdomsutvikling ble oppdaget raskere, og behandling ble i større grad iverksatt på et tidligere tidspunkt. Flere av de ansatte antok at dette resulterte i færre reinnleggelser.

Prosjekter som i Halden kan bidra til å sikre at ansatte i sykehjem har den kompetansen de trenger. Kompetansehevning kan dessuten virke som en buffer i en hverdag som ofte preges av kutt og innsparinger og som er belastende å stå i over tid. Det kan være en vei ut av den negative spiralen som gjør at folk slutter eller jobber deltid. Altså- et viktig steg i riktig retning på vei til en heltidskultur.

Kongsberg Høyre ønsker en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Kvalitet og valgfrihet, en aktiv og trygg alderdom er viktige stikkord for helsepolitikken vår.

Derfor har vi i Kongsberg Høyre programfestet en videreføring av kompetanseløftet i de kommunale helsetjenestene, for å sikre faglig dyktige og oppdaterte ansatte. Vi ønsker dessuten å styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og sykehus- også her er kompetanse et viktig stikkord.

Vi mener at kompetanse blir viktig for tiden som kommer, for det er med kompetanse vi sikrer kunnskap hos de ansatte og trygghet hos beboerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags