Er regional plan tvangstrøyer for kommunene?

Øyvind Solum (MDG) er tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune, og nå fylkestingsrepresentant og nestleder i Komite for finans, administrasjon og klima.

Øyvind Solum (MDG) er tidligere fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune, og nå fylkestingsrepresentant og nestleder i Komite for finans, administrasjon og klima. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fylkestingsrepresentant Arne Rune Gjelsvik fra Frp argumenterer i et innlegg her i avisen for at kommuner stort sett bør få gjøre som de vil, og at det bør være minst mulig forpliktende regionale planer. Han argumenterer med individets frihet og kommunalt selvstyre, og at fylkeskommunen dermed ikke bør overprøve lokale vedtak. Vi deler nok ønsket om at folk i Viken skal ha mest mulig frihet og gode liv. Dessverre kan Gjelsviks holdning i realiteten i lengden svekke innbyggernes mulighet for valgfrihet, trygghet og velferd. For det er blant annet nettopp slike hensyn som ligger bak fylkets regionale planer.

Veldig mange viktige tjenester til innbyggere må koordineres regionalt. Det kan være videregående skoler, folkehelse og tannhelse eller viktige infrastrukturtiltak som veier, gangveier og kollektivtilbud. Også næringsutvikling og miljøspørsmål må tas fatt i bredere enn det en kommune rår over selv. For at det skal være mulig for fylket – eller staten – å bevilge penger til tryggere skolevei og lettere pendlemuligheter må det også være slik det utvikles regionale planer som nettopp har et bredere blikk på utviklingen i en region, og at man da kan si nei til planer som kan hindre innbyggere flest å få en tryggere og bedre fremtid. Også næringslivet er avhengige av forutsigbarhet. Så er vi av og til uenige i enkelte avgjørelser. I det store og det hele er det likevel slik at regionale planer har til hensikt å legge til rette for det som er best for de fleste på lengre sikt, og koordinere ikke bare kommunene, men også næringsliv, stat og andre relevante aktører slik at vi får til mest mulig.

Fylkestinget har bestemt at FNs bærekraftmål skal være førende for styring og videre planer. Bærekraftmålene er gode eksempler på globale og nasjonale mål, hvor vi nok ikke hadde kommet så langt om vi ikke samarbeider. Én kommune alene kan føle seg maktesløs overfor en del av utfordringene det pekes på i bærekraftmålene. Når hele Viken går sammen, og mobiliserer både kommuner, næringsliv, regional stat og andre relevante aktører og innbyggere, så kan vi gjøre en reell forskjell. Vi er omtrent en fjerdedel av Norges befolkning og har dermed avgjørende betydning for Norges utvikling generelt.

Med utgangspunkt i dette får fylket styrke til å jobbe med en rekke ambisjoner som kan sees på som aspekter av dette. Vi vil for eksempel styrke landbruk og distrikter og øke vår selvforsyningsgrad på norske ressurser. Vi vil bli en foregangsregion for sirkulærøkonomi. Vi vil styrke vår evne til klimatilpasning i møte med et raskt endret klima, med mer ekstremvær. Vi har skjerpete mål for klimakutt. Vi vil legge til rette slik at flere kan klare seg med mer sykkel, gange og kollektivt til sine daglige gjøremål. Det er også en lang rekke flere ambisjoner med mål om å skape gode lokalsamfunn, styrke folks livskvalitet, og styrke både utdanning og arbeidsmuligheter i vår region. Samtidig som vi deler FNs ambisjon om at vi 2030 skal ha klart å skape et reelt bærekraftig samfunn, innenfor plantens tålegrenser.

Gjennom dette sikrer vi ikke bare din og min frihet i dag, men vi øker sjansen for at både du og jeg og barna våre også om 10 år og senere skal ha håp om gode liv, med en trygghet, valgfrihet og velferd som forhåpentligvis er bedre enn i dag – og definitivt bedre enn om vi ikke hadde gått sammen om å skape best mulig løsninger. Jeg ser dermed frem til vedtak av regional planstrategi i fylkestinget før jul, og oppstarten av de regionale planene som følger av strategien, og tror hele Viken-samfunnet er tjent med det – selv om det alltid er enkeltsaker hvor hver og en av oss kunne ønsket noe annet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken