Et forsvar for velferden

Balder Alvær Olafsen, Gruppeleder Viken SV

Balder Alvær Olafsen, Gruppeleder Viken SV Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Koronaviruset har skapt en krise i norske kommuner og fylker. Krisen er så stor at Stortinget straks må bevilge 10 milliarder kroner ekstra til kommunene. Her i Kongsberg er 8,1 % arbeidsledig. Å miste jobben er dramatisk for den enkelte, men også for kommunene. Det kan føre til starten på slutten av velferden vår.

Høyresidens lobbyorganisasjon, Civita, prøver å overbevise den norske befolkningen om at Norge ikke har råd til å opprettholde velferden. At høyresiden ønsker å kutte i velferden er ikke noe nytt. Dette er de samme kreftene som kjempet mot 8-timers normalarbeidsdag i 1919, arbeidsledighetstrygd i 1959 og retten til videregående skole i 1994. Vi må ikke la oss lure til å tro at dette handler om fornuftig pengebruk i en krise.

Velferdsstaten lønner seg aldri hvis man ser på Norge som en bedrift, hvor kundene må kunne betale nok for tjenestene de trenger til å gi bedriften et stort overskudd. Norge er et land med små forskjeller, høy tillit og et sterkt fellesskap. Det er særlig i kriser vi ser hvor viktig fellesskapet og velferden vår er. Vi står støtt i denne krisen fordi det lønner seg å satse på fellesskapet. Lærdommen må dermed være mer velferd – ikke mindre.

Hva vil det si å skape en attraktiv kommune i denne situasjonen? Her i Kongsberg er det allerede blitt permittert mange fra næringsparken og helse- og omsorgsbudsjettet ser allerede ut til å ryke. Dermed er vi avhengige av en kommune med kraft og midler til å ta seg av dem som trenger det mest. Å være en god vertskommune for næringslivet betyr i aller høyeste grad å hjelpe de som nå står med lua i hånda. Når rådmannen allerede signaliserer at det kommunen får tilbakebetalt er for lite i forhold til merforbruket må varsellampene lyse.

Uten sterke kommuner og fylker svekkes velferden. Pengene som går til kommunene sikrer oss barnehager og 10 år med skolegang. De sikrer oss et verdig hjelpetilbud når livet nærmer seg slutten. Fylkene sørger for at vi kommer oss fra A til Å på en klimavennlig måte, at vi har et tannhelsetilbud og videre skolegang. Å kutte i kommuneøkonomien betyr kutt i skolen, barnehagene, barnevern og eldrehjem.

Ifølge KS ligger vil kommunene og fylkene oppleve et underskudd på 27 milliarder. Tapene kommer først og fremst av tapte skatteinntekter fordi flere og flere er arbeidsledige. Så langt har regjeringen bevilget 6,5 milliarder. Det gjenstår altså 20 milliarder. I praksis betyr det at kollektivselskaper står på randen av konkurs og kommuner ikke får utbetalt lønninger.

Kongsberg kommune og Viken kan ikke trylle fram nye milliarder. Vi er helt avhengig av at staten tar ansvar. Derfor fremmer SV forslag nå om å bevilge 10 milliarder til kommuner og fylker. Dette er et viktig steg i arbeidet for å bevare velferden. Nå må resten av Stortinget være med på å støtte Kommune-Norge og stemme for forslaget.

Artikkeltags