Et realistisk syn på Kongsberg kommunes klimabudsjett

Geir Hasnes

Geir Hasnes Foto:

Av
DEL

LeserbrevKongsberg kommune har fått anbud på klimabudsjettutarbeidelse på 1,4 mill., og vet ikke om de helt har råd til det i disse koronatider. Dette er noe som er pålagt alle kommuner i Norge, og helt unødvendig, fordi ingen tiltak vil ha noen som helst vitenskapelig målbar virkning på klimaet.

Kommunenes klimabudsjett er angivelig en del av den verdensomspennende dugnad for å få ned CO₂-utslippene fra menneskelig aktivitet.

Et kommunalt klimabudsjett hviler på fire premisser:

1) Menneskeskapt CO₂, fra menneskelig aktivitet mht. forbrenning av kull, olje og gass, samt sementproduksjon, er farlig for jorda, og vil ifølge FNs klimapanels forskere i løpet av kort tid føre til uhyggelige tilstander overalt på jorda i alle klimasoner og verdensdeler.

2) Derfor er det satt opp et såkalt ‘klimamål’ som handler om å få ned dette kontinuerlige utslippet. Dette målet er for tiden på å unngå 1,5 grader global temperaturøkning siden førindustriell tid.

3) Dette målet skal oppnås ved å redusere mengden CO₂ i atmosfæren med 10 gigatonn i løpet av de neste 30 årene. (I Norge oppgir man prosenter i forhold til 1990).

4) Kongsberg skal ta sin del av dugnaden fordi resten av verden gjør det.

Alle premissene er feilaktige, av følgende grunner:

1a) Menneskeskapt CO₂ har den virkning på jorda enn at den har blitt grønnere. Dette er påvist ved satellittfotografering, og siden 1979 har jorda blitt omkring 20 % grønnere, noe som tilskrives 2/3 økt CO₂-innhold i atmosfæren og 1/3 andre årsaker, som intens skogplanting i India og Kina.

1b) Ingen av spådommene om naturkatastrofer og deres hyppighet som følge av økt CO₂-mengde, som tilskrives FNs klimarapporter de siste 30 år, har funnet sted. Ingen.

1c) Generelt finner man ikke sterke uttalelser om at naturkatastrofer skal finne sted, i klimarapportene. Der opereres med premisser (dersom sånn og sånn skjer) og sannsynlighet (så er det så og så mange prosent sannsynlig at noe annet skjer). Derimot finnes de sterke uttalelsene i de skriv som gis til innflytelsesrike personer, som politikere, journalister o.l.

1d) Ordet ‘klimakrise’ finnes ikke i FNs klimarapporter. Dette utsagnet er et politisk oppfunnet ord. Der er ingenting som tyder på at noen klimakrise eksisterer annet som fiksjon.

2a) Klimamålet på 1,5 grader har ikke bakgrunn i klimapanelets rapporter. Det opprinnelige klimamålet på 2 grader ble funnet på av en politiker i 2009 for å ha et konkret mål å snakke om. Parisavtalen i 2015 snakket fortsatt om 2 grader. I senere diskusjoner med politikere fra forskjellige nasjoner var det flere som mente at dette var for mye, og man havnet så på 1,5 grader. Det er ikke vitenskapelig grunnlag for dette tallet.

2b) Man er heller ikke enig om hva førindustriell tid er å regne som. Global middeltemperatur har steget jevnt og trutt siden den siste lille istid, de siste 300 år. Den globale middeltemperaturen varierer syklisk og det er tegn som tyder på at vi nå går inn i en kaldere periode fremover.

2c) Usikkerheten i målingene av CO₂ i atmosfæren ved Mauna Loa, den offisielle målestasjonen for verdens CO₂-innhold, er på 2 ppm eller ca. 0,5 % av CO₂ i atmosfæren. Det er 3200 gigatonn CO₂ i atmosfæren. Målbar endring må være minst 160 gigatonn CO₂. Reduksjon av mengden CO₂ i atmosfæren med 10 gigatonn over 30 år er ikke vitenskapelig målbar.

2d) De naturlige utslippene av CO₂ er omkring 25 ganger så store som de menneskeskapte utslippene. Man kan for den saks skyld føre verden tilbake til steinalderen og redusere de menneskeskapte utslippene til null, og det vil ikke ha noen som helst målbar effekt. Dette skyldes også at CO₂-mengden i atmosfæren må være i likevekt med CO₂-mengden i havet. Reduserer vi våre CO₂-utslipp kommer det mer opp fra havet for å kompensere for dette.

3a) De menneskeskapte utslipp av CO₂ er ikke målbare, ikke synlige annet enn ved en grønnere jord, og kun til det beste for menneskene. Når du gir kunstig åndedrett for å hjelpe en drukningsdød tilbake til livet, puster du ut 100 ganger så mye CO₂ som det er i lufta, for å redde ham fra døden. Alle kvinner som har ‘grønne fingre’ når de steller med blomster, har i virkeligheten det til felles at de snakker med plantene og puster CO₂ til dem, slik at plantene får mer mat.

3b) Alle tall du leser om CO₂-utslipp er beregnet. Ingen er målt, ei heller i Kongsberg. For å illustrere CO₂-utslipp bruker man bilder av vanndamp fra kjøletårn til kraftverk. De siste årene har man begynt å legge brunfarge på vanndampen. Dette er bevisst villedning av befolkningen.

3c) Norske klimagassutslipp skal reduseres med 30 % innen 2030 sammenlignet med 1990. Dette er ikke målbart, så tallene for utslipp vil kun fremkomme ved beregninger. Det ser vi i klimaregnskapsrapporten til kommunen. Der gikk utslippene ned fra 2017 til 2018 fordi man hadde laget en ny beregningsmetode for transport. Alt er simpelthen fiksjon.

3d) Pga koronatiltakene sank de menneskeskapte utslippene i verden omkring 10-20% på totalen, eller et sted mellom 4 og 8 gigatonn i 2020 gitt at nedstengningen fortsetter ut året. De totale utslipp i verden har bortimot doblet seg siden 1990, fra 22 gigatonn til 36 gigatonn i 2019, og det er altså 30 % av disse 14 gigatonnene i økning siden 1990 som regjeringen hevder skal reduseres fram til 2030. Dette er ca. 4,2 gigatonn, og Norges og verdens klimamål er derfor allerede oppnådd. Derfor trenger ikke Kongsberg og resten av verden å redusere noe mer, gitt at man tror på dette.

3e) For den saks skyld er det svært enkelt å redusere de menneskeskapte utslippene. La alle kommunalt ansatte begynne med hjemmekontor og fortsett med undervisning via internett. La være å bygge nye kommunale bygg av betong. Dette er mer enn nok til å oppnå klimamålene, og Kongsberg kommune trenger ikke å betale 1,4 millioner til utredninger.

4a) Norge har en av verdens høyeste gjennomsnittsinntekter takket være oljeutvinningen. Vi har så mye penger at vi kan sløse dem bort til klimatiltak som ikke virker. Hvordan vet vi at klimatiltakene ikke virker? Vi vet det fordi det ikke står noe i avisene eller fortelles på TV at klimatiltakene som har vært i virksomhet siden 1990, med utallige billioner og billiarder satset på såkalte klimatiltak, om effekten. Det hevdes bare at vi må ‘kutte mer’.

4b) Vi hører til stadighet at nå er det 3 eller 5 eller 10 eller 30 år igjen til katastrofen. Mange av disse spådommene har allerede gått ut på dato. MDGs Trædal spådde i 2017 at 1. juli 2020 ville det være for sent. Så ifølge MDGs store autoritet på området så er det for sent å kutte i utslippene, og da kan vi jo bare la være, ikke sant.

4c) Andre land har ikke Norges sløseri-økonomi, og derfor kommer de aller fleste av dem ikke til å delta i noen dugnad for klimaet. USA har gått ut av Parisavtalen mens India og Kina pussig nok har fått lov til å øke sine utslipp. Over halvparten av landene som har skrevet under har gjort det uten at de kommer til å stoppe CO₂-utslipp. Norge slipper ut 0,12 % av verdens totale CO₂-utslipp, og om vi stopper alt, vil det ikke være målbart på noen annen måte enn at vi har blitt ført tilbake til steinalderen.

4d) Om Kongsberg har lyst til å være best i klassen i Norge, har kommunen likevel bare 0,5 % av landets befolkning. Vil kommunen sløse med pengene sine så kan de like godt bedrive sysselsetting av konsulenter som å betale ut arbeidsledighetstrygd. Men det kommer ingenting annet ut av en klimaplan enn at man gjør kommunen vanskeligere å komme fram i og dyrere å bo i.

Er man realistisk om klima ser man at alt som fortelles kommer fra scenarioer som er mindre sannsynlige enn de verste Hollywoodfilmene. Det mest realistiske av alt er å forsone seg med at naturen er avhengig av CO₂ for fotosyntesen, og at CO₂-utslipp kun er av det gode, mens det ikke finnes tiltak for å ødelegge for fotosyntesen som er vitenskapelig målbare. Heldigvis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags