Til Hoff om salg av KKPE/Krona

Marit Gislesen, tidligere kommunestyrerepresentant

Marit Gislesen, tidligere kommunestyrerepresentant Foto:

Av
DEL

Leserbrev 

Kjell Gunnar Hoff skriver i Lp 2. september om økonomien i KKPE, og begrunner hvorfor selskapet og Krona bør selges. Videre utgreier han om låneporteføljen til selskapet.
 

Til Hoff vil jeg si at jeg tror jeg vet hva lån er, og at de fleste bygg har lån etter 4 år. Jeg snakker om framtidige verdier i kommunens eie, og at selskapet (KKPE) i seg sjøl er å betrakte som et fond i seg selv. Dette vises ved hvor gode resultater selskapet visere i sin drift i løpet av de 4 årene det har eksistert.

Jeg vil snu Hoffs argumentasjon på hodet. Dersom kommunen etter sigende anser ca. 100 mill. som en god sum å selge for, kan man i stedet kjøpet ut de 60 % for ca. 150 mill. Da ville kommunen gjort en framtidig og langsiktig investering for kommunens innbyggerne.


Har dette vært diskutert i formannskapet? Etter min oppfatning var et av hovedargumentene fra Kongsberglista og andre motstandere, at kommunen burde eie 100 % når bygget ble realisert.
Er prisen så god, bør jo Bolten (Norges Apotekerforeningen) kunne være villig til å selge sine 60 % for denne prisen også.

Denne saken må utredes nærmere fra rådmannens side, før et salg gjennomføres. Saksframlegget som skal behandles i morgendagens kommunestyremøte er ensidig, og utreder ingen konsekvenser for strategier for kommunen som en betydelig leietaker på lang sikt. Det belyser kun økonomi, og bare sett i lys av å selge. Det inneholder ingen utredning om et eventuelt oppkjøp, eller konsekvenser det kan medføre å ikke ha eierskap til et så strategisk bygg.


Kommunestyret bør utsette behandlingen av saken, for å få et bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg er det betimelig å spørre om hvorfor en svært viktig sak skal besluttes i løpet av en kort uke. Er det fordi det er valg om fem dager at saken presses igjennom på det siste møte i kommunestyreperioden?
Tilbudet står sikkert også godt ved lag i neste uke og noen uker framover.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags