Flesberg har de siste årene vært MOT-kommune. Grunntankene i MOT-arbeidet er at folk skal ha mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Bevisstgjøring av ungdom til å ta riktige valg og å tro på egne krefter er verdier som skolen har satt fokus på. Også lag og foreninger har satt MOT på dagsordenen, bl.a. pensjonistforeningen. Lensmannen er også en viktig samarbeidspartner i MOT-arbeidet, likeså ungdomsklubben.

Flesberg Arbeiderparti vil helhjertet støtte opp om dette viktige arbeidet også i kommende valgperiode.